poniedziałek, 30 maja 2022

Jak korzystać z wolności?


Wy bracia jesteście powołani do wolności, ale nie do wolności dla pragnień ciała, przeciwnie w miłości służcie sobie nawzajem.
List do Galatów 5:13

Powołanie do wolności polega na tym, że nie obowiązuje nas lista nakazów, i system kar natychmiastowych. Możemy przez całe swoje życie robić, co chcemy i nikt ze sług Bożych nie zażąda kary śmierci. Jedyne co mamy w takim przypadku zrobić, to usunąć taką osobę z naszego grona. Taka osoba staje się martwa duchowo, ale ciągle ma możliwość się skorygować.

Są jednak mniejsze uchybienia, które nie powodują wykluczenia i wówczas niestety pojawia się skłonność do nadużywani wolności, do manifestowania swojej postawy, a może nawet do wywierania wpływu na innych by postępowali podobnie.

Pragnienia ciała mają skłonność do zagarniania pod siebie. Miłość odwrotnie traktuje innych na równi ze sobą samym i dlatego, gdy komuś innemu jest gorzej, to miłość szuka sposobu do wyrównania.

Jeśli mam kromkę chleba a brat obok nie ma nic i jesteśmy tak samo głodni, to ciało powie nam, że mamy prawo zjeść tę kromkę, bo to nasz chleb, myśmy na niego zapracowali, a miłość wyda nam rozkaz, by się podzielić, chociaż wiemy, że ani my, ani brat, nie najemy się tym kawałkiem chleba.

Czy Twoja miłość jest już na tyle rozwinięta, by pokonać pragnienie ciała? Jeśli nie za bardzo, to przynajmniej wiesz, nad czym musisz pracować, by Pan nasz Jeszu uznał Cię za zdolnego ucznia i naśladowcę.

Jeśli chcesz odbierać miłość Bożą, to nie zatrzymuj jej tylko dla siebie, ale dziel się nią z innymi.


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu.
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz