wtorek, 10 maja 2022

Modlitwa, wiara i wdzięcznośćMamy tę pewność, że o cokolwiek zgodnego z Jego wolą poprosimy, On nas wysłucha. A jeśli wiemy, że nas słucha, o cokolwiek byśmy prosili, wówczas wiemy, że to co posiadamy, a wcześniej prosiliśmy, pochodzi od Niego.
1 List św. Jana 5:14-15

Jeśli więc prosiliśmy o coś Boga, np. o zdrowie, to nie mówmy później że uzdrowił nas wyjątkowy lekarz, co najwyżej, że Bóg posłużył się tym lekarzem, lub jakimś ziołem, albo suplementem.

Pan Jeszu powiedział:

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.
Marka 11:24

Jan wyjaśnił, że o cokolwiek poprosimy zostanie wysłuchane, jeśli jest to zgodne z wolą Boga.

Syn Boga wyjaśnił, że warunkiem jest wiara, czyli pewność i tutaj pojawia się czasem problem, bo nie jest łatwo wierzyć. Twierdzić, że się wierzy jest łatwo, przekonywać samego siebie do wiary też można, ale wierzyć na 100% już łatwo nie jest. Apostołowie szli za Panem i w niego wierzyli, ale często gromił ich za brak wiary. Skoro im było ciężko to czy my jesteśmy od nich lepsi? Nad wiarą trzeba ciągle pracować i podnosić na wyższy poziom.

Jeszu natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc:
– Czemu zwątpiłeś, małej wiary?
Mateusza 14:31

Gdyby Piotr nie zwątpił, chodziłby po wodzie.

Jeśli jednak prosiliśmy o coś Boga, to gdy nasze modlitwy zostaną wysłuchane, stanie się tak jak prosiliśmy, to podziękujmy Bogu i nie przypisujmy zasługi komuś lub czemuś innemu.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę. Bądźcie przepełnieni wdzięcznością.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz