środa, 11 maja 2022

Z nadziei czerpcie radość, z ucisku wytrwałość


Przejawiajcie do siebie wzajemnie miłość jak do bliskich krewnych. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku, bądźcie w tym gorliwi, nie ociągajcie się. Tchnieniem pałajcie i Panu służcie. Z nadziei czerpcie radość, z ucisku wytrwałość, w modlitwie nie ustawajcie.
List do Rzymian 12:11-12

O ile do wszystkich ludzi powinniśmy żywic miłość agape, to do tych, którzy oddali się Panu Jeszu na służbę powinniśmy żywić jeszcze mocniejszą miłość. W liście do Rzymian Paweł użył słowa, które służy do określenia uczuć panujących w rodzinie. Słowo to często jest tłumaczone na „miłość braterską”.

Kiedy ulegnie wypadkowi obcy, to miłość agape skłania nas do niesienia mu pomocy, ale kiedy wypadkowi ulegnie kilka osób w tym nasz bliski krewny, to w pierwszej kolejności niesiemy pomoc osobie z nami spokrewnionej, ponieważ oprócz agape żywimy do niej uczucia rodzinne. Dlatego nazywamy siebie nawzajem braćmi i siostrami, by podkreślić, że łączy nas więcej niż z ludźmi ze świata.

W tym przejawianiu miłości i szacunku mamy być nie opieszali, wręcz przeciwnie mamy być gorliwi.

Mamy też pałać (płonąć) tchnieniem, służąc Panu.

Cokolwiek nas spotka, nadzieja, którą żywimy pozwoli zachować nam radość. Gdy przechodzimy zwycięsko ucisk (prześladowania, próby, ciężkie chwile) wzmacniamy się. Żeby to jednak było możliwe potrzebujemy trwać w modlitwie, czy nie przestawać się modlić. Im jest nam trudniej, tym bardziej zwracajmy się do Boga i Pana Jeszu w modlitwach.

Powierz Panu swoje problemy, a On podtrzyma cię i nie pozwoli, by kiedykolwiek zachwiał się sprawiedliwy.
Psalm 55:23

Zrób to zgodnie z wiarą, a zaczną dziać się cuda w Twoim życiu.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz