czwartek, 26 maja 2022

Pewna inwestycja na przyszłość


Bóg jest sprawiedliwy, dlatego nie zapomni o pracy waszej ani o wysiłkach w przejawianiu miłości, którą okazaliście w imieniu Jego, wspierając świętych i służąc im. Pragniemy zaś, aby każdy z was taką samą okazywał gorliwość względem pełnej nadziei aż do końca. Żebyście nie stali się ociężali, bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
List do Hebrajczyków 6:10-12

Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony dlatego autor listu do Hebrajczyków napomina wierzących pochodzenia judejskiego, do wytrwałego przejawiania miłości. Przeciwieństwem gorliwości jest ociężałość, gnuśność, lenistwo, tego powinniśmy unikać.

A tak, bracia moi mili! Bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w dziele Pana zawsze, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
1 Koryntian 15:58

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz