niedziela, 8 maja 2022

U Pana w domu na wycieraczce...


On sam też ustanowił jednych wysłannikami [apostołami], drugich prorokami, innych głosicielami dobrej nowiny, a innych pasterzami i nauczycielami, aby wyposażyć czystych [świętych] do dzieła posługi, do budowania ciała pomazańcowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej dojrzałości, do miary dorosłości pełni pomazańcowej, abyśmy już dłużej nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi dokoła przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie prowadzącym do błędu.
List do Efezjan 4:11-14

Mamy różne dary świętego Tchnienia, które są rozdawane pośród osób, które o to zabiegają. Podstawowym warunkiem, by dostać taki dar jest świętość czyli zachowanie siebie
w czystości.

Otrzymujemy dary tchnienia nie po to by się nimi pysznić, lub w padać w samouwielbienie i oczekiwać, że inni też zaczną nas z tego powodu szanować. Dary Ducha dostajemy, by za ich pomocą SŁUŻYĆ Panu Jeszu

W zakres tej służby wchodzi zarówno uwielbienie i wdzięczność dla Pomazańca Jeszu, jak i usługiwanie braciom i siostrom.

Wyobraź sobie, że w życiu realnym jesteś w domu Pana. Niektórzy, w tym domu, dostali zadanie pracy w ogrodzie, inni robią posiłki w kuchni, inni sprzątają, a ty dostałeś/dostałaś zadanie zmywania naczyń. Wolisz pracować w kuchni, bo masz pewność, ze zrobisz to lepiej od tych osób, które do tego zadania wyznaczono, ale Duch święty, który zarządza posiadłością Pana, wyznaczył ci inne zadanie. Czy będziesz kwestionować decyzje świętego Tchnienia?

O podziale zadań w społeczności Paweł napisał w liście 1 do Koryntian 12:11

Wszystko zaś sprawia jedno i to samo Tchnienie, udzielając każdemu tak, jak postanowi.

Kto próbuje to zmienić, ten zajmuje miejsce świętego Tchnienia i burzy jego porządek. A to jest działanie przeciw Duchowi. To jest pewnego rodzaju bunt, który nie prowadzi do zbawienia ale surowej kary.

Może powiesz: „Mamy wolną wole, możemy robić co sami zechcemy”. Pamiętaj i zrozum, że wolna wola oznacza, że możemy błądzić, grzeszyć i czynić zło. Na tym polega posiadanie wolnej woli, że możesz nie słuchać Boga ani posłanego przez Niego świętego Tchnienia. Zbawienie będzie udziałem tych,którzy własną wolę dostosują do woli Boga
i Pana Jeszu.

Zamiast więc się buntować, pomyśl, że cokolwiek robisz dla Syna Bożego jest wielkim zaszczytem. 

Lepiej spać w domu Pana na wycieraczce, niż w pałacach szatana na aksamitnym posłaniu.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu.
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz