niedziela, 19 września 2021

Bracia Chrystusa mają wspólnego z Nim Ojca

Paweł, posłaniec nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jeszu Pomazańca i Boga Ojca, który wzbudził go z (pośród) umarłych, i ze mną wszyscy bracia, zgromadzeniom (w) Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jeszu Pomazańca, (który) dał siebie za grzechy nasze, żeby wyrwać nas z obecnego eonu złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na eony eonów. Amen.
List do Galatów 1:1-5

Witam was drodzy słowami, którymi rozpoczął swój list do Galacjan apostoł Paweł. W kolejnych dniach będę się starał cytować kolejne wersety, aż w ten sposób omówimy cały list do Galacjan.

W tych pierwszych słowach na uwagę zasługuje wyraźnie rozróżnienie między Bogiem Ojcem a Panem Jeszu. Przy czym Bóg nazwany jest Ojcem nie tylko dla swojego jedynaka (Jana 1:14, 18), którym jest Jeszu, ale także dla nas. Bóg Najwyższy jest także naszym Ojcem.

Rzekł jej Jeszu: "Nie dotykaj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Przejdź zaś do braci moich i powiedz im: 'Wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego oraz do Boga mojego i Boga waszego'".
Jana 20:17

Do życia przywrócił Chrystusa Bóg Ojciec. Pan Jeszu oddał swoje życie płacąc w ten sposób za nasze grzechy (1 Jana 4:9).

Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, wierzący w Niego, nie zginął, ale miał życie eonowe. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat oskarżył, ale po to, by świat został przez Niego uratowany. Wierzący w Niego, nie podlega oskarżeniu; a kto nie wierzy, już został oskarżony, bo nie uwierzył w imię Jedynego Syna Bożego.
Jana 3:16-18

W tym eonie i tak musimy umrzeć cieleśnie, ale ten świat przemija, a my wyczekujemy nowego, w którym będzie sprawiedliwość według zasad dobra, które określa Bóg Ojciec.

A świat przemija i pożądliwość jego; ale czyniący wolę Boga, pozostaje do (kolejnego) eonu.
1 Jana 2:17

I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Marka 13:13

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz