piątek, 24 czerwca 2016

Duch Święty cz. 3


Tym razem materiał filmowy. Trzecia część tematu Duch Święty, czyli Święte Tchnienie lub Święty Dech. Film zaczyna się od tego czym zakończyłem 2 część Ducha Świętego, z 19 czerwiec 2016 r. Poniżej prezentuję film i wersety biblijne, na które się powołuję. Na szczególną uwagę zasługuje odkrycie prawdziwej treści z 1 Koryntian 14:12, zgodnie przez prawie wszystkich tłumaczy fałszowanego. 


„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie Duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy Duch, który uznaje, że Jeszu Pomazaniec przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jeszu, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.” 1 Jana 4:1-3

"A duchy proroków są poddane prorokom" 1 Koryntian 14:32 BW

„Czyż nie są oni wszyscy Duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” Hebrajczyków 1:14 

"A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało - czy to Judejczycy, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma." 1 Kor 12:4-14

"Tak i wy gdy fanatykami jesteście duchów dla zbudowania społeczności powołanych szukajcie aby obfitować" 1 Koryntian 14:12 (przekład dosłowny)

"A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary." Efezjan 4:1-8 BT

"Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne." Dzieje 4:32  BT

"A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne." BW

"Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jeszu Pomazańca, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli." 1 Koryntian 1:10 

"Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego" Filipian 2:2

___________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. Pierwsze zanurzenie w imię Jeszu planowane jest na 1 lipca 2016 roku


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz