czwartek, 30 czerwca 2016

Fałszowanie Pism w temacie Ducha ŚwiętegoPismo święte jest fałszowane na różne sposoby. Czasem wręcz bezczelnie. W skrajnych przypadkach fałszerstwa, tłumacze twierdzą, że oddają sens wypowiedzi, bo tłumaczenie dosłowne byłoby niezrozumiałe lub sugerowałoby coś sprzecznego z prawdą. Pisząc wprost, tłumacz rości sobie prawo do wyjaśnienia co pisarz miał na myśli i co chciał przekazać. Gdy jednak przyjrzymy się dokładniej, różnicą między treścią oryginalną, a tłumaczeniem, to okaże się, że tłumacz interpretuje pismo na korzyść swoich osobistych wierzeń. Niektórzy wręcz roszczą sobie do tego prawo, rzekomo mając na to pozwolenie od Boga. 

Pan nasz trafnie o takich osobach powiedział:

"Na miejscu Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze." Mateusza 23:2 

Jaki był wynik ustanawiania reguł wiary przez „uczonych w piśmie”? Odpowiedź znamy z tego, że gdy Chrystus przyszedł na Ziemię, nikt prócz osób niewykształconych Go nie przyjął. 

„Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.” Jana 7:47-49 

Pisząc wprost, tylko brak znajomości Pism Świętych uchronił prosty lud przed zwiedzeniem, ponieważ cała interpretacja Pism była błędna. Ci którzy chcieli poznać Pisma spotykali się tylko z błędną interpretacją. Cały religijny Izrael był na manowcach wiary już 2000 lat temu i to tak głębokich manowcach ze zabijali proroków, a nawet zabili Syna Bożego. 

Dziś wyjawiam fałszerstwo w temacie Ducha Świętego.


1 Koryntian 14:12

"Tak i wy, gdy fanatykami jesteście duchów, dla zbudowania społeczności powołanych, szukajcie aby obfitować" (przekład dosłowny)

"Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła." BT

"Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru." BW

"Tak i wy, skoro gorIiwie pragniecie darów ducha, starajcie się w nie obfitować ku zbudowaniu zboru." PNŚ

Oczywiście rozumiem, że przekłady dosłowne ciężko się czyta, ale mimo wszystko trzeba pilnować by nie zagubić sensu wypowiedzi. Proponuję przekład sparafrazowany w takim wydaniu: 

„Skoro jesteście entuzjastami duchów, to zabiegajcie o te, które przez zbudowanie powołanych przyczynią się do obfitości.”

1 Koryntian 14:32 także mówi o Duchu Świętym, w liczbie mnogiej.

Skąd biorą się Duchy Święte? Odpowiedzi udziela list do Hebrajczyków 1:14. Widzimy w nim, że Posłowie (aniołowie) są posyłani do pomocy dla powołanych czyli mają dokładnie to samo zadanie jakie wyznaczono Duchowi Świętemu. 

Na szczególną uwagę zasługuje inny werset, w którym Duch Święty pojawia się w liczbie mnogiej. Większość tłumaczy uznała, że jest to tekst na tyle niezrozumiały, że można pozostawić duchy w liczbie mnogiej. 

1 Jana 4:1
„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga” BT

„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga” BW

Dla świadków Jehowy nie było możliwe, by zostawić prawidłowy tekst, gdyż mogłoby to kojarzyć się z wywoływaniem duchów, więc sfałszowali tekst Pisma Świętego.

„Umiłowani, nie każdej natchnionej wypowiedzi wierzcie, lecz sprawdzajcie natchnione wypowiedzi, czy pochodzą od Boga” 1 Jana 4:1 PNŚ 

Fałszowanie Pism Świętych, było praktykowane od samego początku, gdy tylko prorocy coś pisali. Palono księgi, a proroków zabijano. Gdy Chrystus przyszedł na Ziemię nie było już prawdy. Była wprawdzie światynia, w którek odprawiano ceremonie ku czci JHWH, ale nawet kapłani nie uznawali proroków i ich ksiąg. Co z kolei, co uznawali księgi, wypracowali sposób by z autorytetem fałszować ich znaczenie. W tym celu wymyślono „uczonych w piśmie”. Dokładnie do tego samego celu służą dziś uczelnie teologiczne, by przekręcać treść Pisma Świętego, w taki sposób, by uzasadnić błędne dogmaty, odstępczych religii. Posłaniec pomazańcowy Piotr, przepowiedział to:

„W zachłanności plastycznymi słowami was przehandlują…” 2 Piotra 2:3 

Jednak jeśli sprawdzisz w swoim przekładzie te słowa, to przekonasz się, że one także zostały sfałszowane.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. Nie piszcie mi, że to ja coś fałszuję, bo w waszych przekładach Pism nie ma takich wersetów, jakie ja cytuję. Bądźcie na tyle inteligentni by sprawdzić te treści. W pierwszej kolejności zajrzyjcie do przekładu Interlinearnego grecko-polskiego, ale ten przekład też trzeba sprawdzać, więc w ostateczności szukajcie jeszcze głębiej. Obecnie najgłębiej możemy szukać w fotokopiach starożytnych manuskryptów. To wszystko jest udostępnione publicznie, więc nie ma nikt wymówki, że go ktoś zwiódł. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz