środa, 25 stycznia 2017

Imię, które coś znaczy - Mateusza 1:21

Drugi filmik z serii "jeden werset biblijny". Jest to kontynuacja, więc warto zapoznać się z wcześniejszym filmem.
Tym razem Poseł przychodzi do Józefa, kilka miesięcy później niż do Mariam i zapisuje to inny ewangelista. Obaj jednak piszą o tym samym, czyli Poseł nakazuje najpierw Mariam, a później Józefowi nadać dziecku imię Jeszu, które znaczy Zbawiciel. Anioł wyjaśnia, że dziecko to wybawi lud swój z niewoli grzechu i dlatego ma się w ten sposób nazywać.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz