niedziela, 29 stycznia 2017

Wiara w imię - Dzieje 3:16

Kolejny tylko jeden werset biblijny pochodzi z Dziejów 3:16. Dowiadujemy się z niego, że Piotr czynił cuda w imię Jeszu, a także powinniśmy wierzyć w to imię. Wiara w imię Jeszu była podstawową nauką pierwszych naśladowców Chrystusa, ale porzucono ją, z chwilą wprowadzenie fałszywych imion. Łukasz pisząc Dzieje Posłańców zacytował słowa Piotra, który twierdził, że to imię uzdrowiło chorego. Tak silne twierdzenia kierujące uwagę na imię muszą mieć swój cel. Im dokładniej zbadamy Pisma Święte, tym cel dla nas będzie bardziej oczywisty, tak samo jak pilna potrzeba uwielbienia imienia Jeszu. 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz