środa, 28 września 2022

O czyje względy zabiegasz?


Czy zabiegam o względy u ludzi, czy u Boga? Czy szukam jak ludziom się przypodobać? Gdybym ludziom chciał się przypodobać, to nie byłbym nigdy sługą Pomazańca.
List do Galatów 1:10

Czy pasterze owcom mają się podobać, czy właścicielowi stada? A właścicielem stada jest Jeszu Syn Boga Najwyższego. Jest On też wzorem pasterza doskonałego, który za owce życie oddał, ale to nie owce Chrystusem rządzą, ale On nimi, dla ich dobra. Podobnie jak rodzice starają się o dobro dzieci.

Czasem zjawiają się złodzieje, którzy chcą wykraść stado i wówczas słudzy Pana stają w obronie Jego własności. Tacy fałszywi pasterze będą starali się pochlebstwami przypodobać owcom, by za nimi poszły. Nie tacy są słudzy Pana, którzy chcą mu się przypodobać.

Ale jak nas Bóg sobie upodobał, żeby nam była powierzona dobra nowina, tak mówimy, nie jako ludziom się podobając, ale Bogu, który sobie upodobał serca nasze. Albowiem nigdy nie używaliśmy mowy pochlebnej, jak wiecie; ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako posłańcy Pomazańca mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.
1 Tesaloniczan 2:5-7

Bez względu na to, czy przebywamy już u siebie, czy jeszcze na obczyźnie, bardzo pragniemy podobać się Jeszu. Ponieważ wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Pomazańca, aby otrzymać zapłatę za dobro lub zło czynione w ciele. Ze względu więc na bojaźń, którą czujemy do Pana, ludzi pozyskujemy. Bóg nas widzi i mam nadzieję, że także wy widzicie nas w sumieniach swoich.
2 Koryntian 5:9-11

Bojaźń odczuwana do Pana to strach przed zawiedzeniem Go. Boimy się źle go zrozumieć i źle dla niego pracować, bo Jego rozczarowanie byłoby dla nas bolesne. Boimy się być pracownikami, z których nie byłby zadowolony.

Podobnie owce, które chcą podobać się Panu, powinny dbać o swoje zdrowie, by stanowić siłę stada i nie osłabiać go przez swoją chorobę powątpiewania lub zwodnicze filozofowanie.

Jeśli bowiem ktoś wstydziłby się Mnie i moich słów pośród pokolenia tego cudzołożnego i błądzącego, tego i Syn człowieka wstydzić się będzie, kiedy przyjdzie w chwale Ojca swego z Posłami świętymi.
Mateusza 8:38

Boimy się samej już myśli o tym, że pan musiałby się nas wstydzić albo że mógłby nam powiedzieć:

Nie znam was!
Mt 25:12; Łk 13:25; Łk 13:27

Dbajmy więc o to, by podobać się Panu naszemu i Bogu Ojcu, a nie ludziom.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz