sobota, 17 września 2022

Dusze szlachetne są we władzy Boga


Dusza moja nocą pragnie Ciebie, także duch we mnie pospiesznie cię szuka, ponieważ gdy ogłaszasz swoje sądy na ziemi, sprawiedliwości uczą się mieszkańcy świata.
Księga Izajasza 26:9

Przez powyższe słowa przemawiający Izajasz pięknie wyraził odczuwane pragnienie sprawiedliwości Bożej.

W nocy, gdy nic się nie dzieje (przynajmniej nie powinno) Izajasz czeka dnia, ponieważ obserwowanie tego, jak Bóg postępuje, rozwiązuje problemy, czy rozstrzyga sprawy, jest dla niego pasjonującą lekcją. Nie tylko dla niego jest to pouczające, ale jak sam przyznaje dla całego świata.
Izajasz nie ogranicza się tylko do ziemi, ale wspomina o całym świecie, że uczy się sprawiedliwości, obserwując postępowanie Boga.

Niestety nie wszyscy podzielają jego zachwyt i uznają postępowanie Boga za sprawiedliwe. Zarówno na ziemi, jak i w niebiosach są byty, które kwestionują sprawiedliwość Bożą i proponują zupełnie inne rozwiązania.

Nie bądźmy do nich podobni. Nigdy nie podważajmy sprawiedliwości i dobroci Boga Najwyższego.

Przy okazji omawiania tego wspaniałego wersetu z księgi Izajasza, chciałbym zwrócić uwagę, że Przemawiający rozróżniał między duszą a duchem. Wiemy, że jesteśmy duszą, a posiadamy tchnienie [ducha] i ciało.

Zapamiętaj, jesteś duszą, a dokładniej jesteś człowiekiem, ponieważ zwierzęta także są duszami, czyli mają świadomość. Jest to bardzo ważne, ponieważ szatan żąda władzy nad naszym ciałem i dlatego prawo, pod którym się rodzimy, nazywa nas osobami fizycznymi, czyli cielesnymi. Prawo to nie odnosi się do naszych dusz, którymi jesteśmy naprawdę, ale chce nasze dusze ograniczyć, przez roszczenie sobie prawa do naszych ciał.

W księdze objawienia znajdujemy informację, że po upadku Babilonu Wielkiego nikt nie będzie kupował wielu luksusowych towarów, ale wśród tych towarów są wymienione ciała i dusze: "oraz ciał i dusz ludzkich" (Objawienie 18:13). Jesteśmy tego przeważnie nieświadomi, ale podczas rejestracji dziecka oddajemy je jakby na własność pana, którego nie chcemy mieć.

Naszym Panem jest Jeszu, ale system zmusza nas, byśmy dziecko zarejestrowali, jako osobę fizyczną, czyli rejestrujemy je jako ciało.


Władza nie może zmusić nas do wierzenia lub myślenia w określony sposób, jest to poza jej możliwościami, ale może wywierać na nas presję, grożąc naszemu ciału. 

Dlatego Pan nasz zostawił nam bardzo ważną naukę:

Nie bójcie się tych, (którzy) zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej (Tego, który) może duszę i ciało zgładzić w Gehennie.
Mateusza 10:28

Już niedługo skończy się władza Babilonu Wielkiego i skończy się handel ciałami i duszami. Będzie to okazja do wychwalania sprawiedliwości Boga.

A po tych usłyszałem jak głos wielki tłumu wielkiego w niebie mówiący: "Allelu Ja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu." Ponieważ prawdziwe i sprawiedliwe sądy Jego, gdyż osądził nierządnicę wielką, która niszczyła ziemię w nierządzie jej i wymierzył sprawiedliwość za krew sług Jego z ręki jej. I rzekli powtórnie: "Allelu Ja!" A dym jej wznosi się po eony eonów. A dwudziestu czterech Starszych upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: "Amen! Allelu Ja!" wyszedł głos od tronu, mówiący: "Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!" I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: "Allelu Ja, bo za królował Pan Bóg nasz, wszechwładca.
Objawienie 19:1-6

Dojdzie do tego na krótko przed nadejściem naszego Władcy Jeszu, który odbierze władzę szatanowi i zaprowadzi sprawiedliwość, wprowadzając ludzi w szabat, czyli tysiącletni odpoczynek.

Chwała Bogu Ojcu i Władcy Jeszu!

Krzysztof Król


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz