sobota, 10 września 2022

Czy zmieniłeś swoje życie po poznaniu Chrystusa?


Jaki wówczas pożytek mieliście z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć Teraz zaś, po wyzwoleniu z uchybienia i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie eonowe. Ponieważ zapłatą za uchybienie jest śmierć; ale darem z łaski Bożej jest życie eonowe, w Pomazańcu Jeszu, Panu naszym.
List do Rzymian 6:21-23

Czy wstydzisz się swojego poprzedniego życia? Czy skorygowałeś swoje życie? Jeśli żyjesz tak, jak przed poznaniem Pana z imienia i niczego nie zmieniłeś, to może stanąłeś w miejscu i nie podążasz za Panem.

Czy po wyzwoleniu się z grzechu zacząłeś służyć Bogu?

W jaki sposób służysz Bogu, na czym polega Twoja praca dla Boga?

Czy owocujesz? 

Czy stajesz się coraz bardziej czysty w porównaniu z tym światem, który opuściłeś?

Życie w nowym świecie pod rządami Pomazańca Jeszu jest nagrodą, do której zmierzamy dużym wysiłkiem, a nie czymś, co samo do nas przyjdzie.

Jeśli masz problem z porzuceniem przyzwyczajeń z tego świata, który jest skazany na zagładę to, teraz jeszcze masz czas by się zmienić. Nie oszukuj się, że nic nie musisz robić, a zbawienie samo przyjdzie i że należy ci się.

Różnica między łaską a należnością jest taka, że łaskę możesz, ale nie musisz otrzymać, a należność jest twoim prawem, którego możesz się domagać.

Nikt z nas nie ma prawa do zbawienia, ale każdy ma możliwość skorzystania z łaski. Sprawdzaj więc codziennie czy z tej łaski nie wypadłeś.

Nie błądźcie! Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Ponieważ cokolwiek sieje człowiek, to też zbierać będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała zbierze zgniliznę, ale kto sieje dla tchnienia, z tchnienia zbierać będzie życie w przyszłym eonie.
Galatów 6:7,8

Kto inwestuje w ciało czy to jego wygląd, czy w przyjemności dla ciała, to zbierze zgniliznę, bo ciała nasze są przeznaczone na zgnicie. Nasze obecne ciała Królestwa Bożego nie osiągną. Kto jednak zbiera skarby w niebie, ten ma tam swoje miejsce.

Ja też wam radzę: Pozyskujcie sobie przyjaciół przez mamonę niegodziwą, aby gdy nastanie koniec, przyjęli was do mieszkań w przyszłym eonie.
Łukasza 16:9

Wiemy bowiem, że jeśli nawet ziemska nasza kwatera, ten namiot, zburzona będzie, to i tak budowlę od Boga mamy. Dom nie rękoma wybudowany, ale eonowy w niebiosach. Albowiem w tym namiocie [mieszkaniu] ziemskim wzdychamy, za kwaterą naszą, która jest z nieba, którą chcemy na siebie włożyć, jeśli naprawdę ubrani, a nie nadzy będziemy znalezieni. […] Bądźmy więc radośnie odważni, ale wiedzmy, że póki zamieszkujemy w ciele, nie ma nas w mieszkaniu Pana.
2 Koryntian 5:1-3,6

Już dziś możemy inwestować w niebie. W jedynym bezpiecznym miejscu. Możemy być pewni, swojej nagrody, a używając języka ludzi współczesnych, możemy być pewni wysokich odsetków od tej inwestycji.

Jeśli chcemy odebrać nagrodę w przyszłym eonie, to dziś musimy skorygować swoje postępowanie, by spełnić warunki dla tego rodzaju inwestycji.

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Mateusza 6:20,21


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz