sobota, 27 sierpnia 2022

Czy Duch święty chce z Tobą współpracować?


Czy nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Tchnienia Świętego, które jest w was, a które macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Ponieważ drogo zostaliście kupieni. Oddajcie więc Bogu chwałę w ciele waszym!
1 List do Koryntian 6:19-20

Skoro chcemy, by święte Tchnienie mieszkało w naszym ciele, to jacy powinniśmy być w swoim postępowaniu?

Żeby być godnymi świętego Ducha, czy nie powinniśmy dbać o to, by nasze postępowanie było święte?

Zastanów się więc czy jesteś godzien lub godna przywileju, który nas spotyka.

Święte Tchnienie pomaga nam mieć bliską i prawdziwą relację z Panem naszym Jeszu i Bogiem Ojcem, ale w życiu codziennym przy zakupach i w pracy zarobkowej święte Tchnienie może się nudzić, w tym sensie, że praca ta nie ma dużo wspólnego z wysławianiem Boga.

Problem jest jeszcze większy, gdy tygodniami nie robisz nic dla Boga, tylko skupiasz się na sobie i swojej rodzinie. Co wówczas ma robić święte Tchnienie w Tobie?

Dramatem będzie, gdy dopuścisz się grzechu, jak ma zachować się wówczas święte Tchnienie?

A nie zasmucajcie Tchnienia Świętego Boga, którym opieczętowani jesteście na dzień odkupienia.
Efezjan 4:30

W jaki sposób możesz zasmucić święte tchnienie? Jakie postępowanie jest tym, które sprawia, że święty Duch ma z nami problem? On jest święty zawsze, ale czy Ty zawsze na niego zasługujesz?

Apostoł Paweł wymienił mnóstwo uchybień, które zasmucają Tchnienie Boże. Najpierw wspomina o tym, byśmy jako ludzie skorzystali z odnowienia się dzięki darowi świętego Tchnienia, byśmy porzucili starego człowieka i stali się nowym, a wśród tego, czego mamy się wystrzegać, wymienił:

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewając się, nie dopuszczajcie się uchybienia; słońce niech nie zachodzi nad rozdrażnieniem waszym. Nie dawajcie miejsca dla diabła. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi; ale taka, która jest dobra i budująca, aby była przyjemna słuchającym. A nie zasmucajcie Tchnienia Świętego Boga, którym opieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, ze wszelaką złością. Bądźcie jedni dla drugich z głębi swojej, miłosierni, odpuszczając sobie, jak wam Bóg w Pomazańcu odpuścił.
Efezjan 4:25-32

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz