czwartek, 18 sierpnia 2022

Regulamin zbawienia


Jeśli będziecie trwali w przestrzeganiu moich nakazów, to pozostaniecie w mojej miłości, jak Ja przestrzegam nakazów Ojca mojego i trwam w Jego miłości.
Jana 15:10

Nakazy i przykazania to nic innego jak prawo obowiązujące tych, którzy się do tego zobowiązali, czyli zawarli umowę. Wyjątkiem jest prawo Boże [naturalne], które obowiązuje wszystkich ludzi, z samego faktu życia na świecie, który należy do Boga. Ten, który to wszystko stworzył i dał nam życie, ma prawo określić warunki korzystania z tego.

Dzisiejszy świat twierdzi, że Boga nie ma, po to, by nie przestrzegać obowiązującego na świecie regulaminu i nie okazywać wdzięczności dla Stwórcy.

W późniejszym czasie Hebrajczycy dostali nowe prawo. Zawarli umowę, czyli zobowiązali się do przestrzegania go. Weszli w błogosławieństwo Boga, ale musieli przestrzegać obowiązującego ich regulaminu, który uznać też można za instrukcje życia w tamtych czasach.

Czasy się jednak zmieniają i Syn Boży, gdy przychodzi na ziemię, coraz częściej mówi o swoich nakazach, swoim prawie, które jest ponadczasowe.

Jeszu rozpoczął nowy etap, który w dzisiejszym świecie możemy nazwać nową grą o życie. Zaprosił nas do tej gry. Dał możliwość osiągnięcia zbawienia, ale pod warunkiem przestrzegania jego regulaminu. Kto go nie będzie przestrzegał, ten zostanie z możliwości dalszego uczestnictwa wyeliminowany.

Uczestnictwo w grze o życie wymaga dużego zaangażowania, dlatego przeszkodą dla wielu będą problemy dnia codziennego związane z obecnym życiem.

Ktoś zadał Mu pytanie:
– Panie, czy tylko nieliczni są zbawieni?
Odpowiedział mu:
– Walczcie, by przedostać się przez wąskie wejście. Zapewniam was, że wielu będzie szukało przejścia, ale bez sukcesu.
Łukasza 13:23,24

To, że Chrystus nas zaprosił do tej gry o życie, jest przejawem Jego łaski. Żeby jednak tę grę ukończyć z sukcesem, musimy się solidnie postarać, przestrzegając jednocześnie regulaminu gry, jaki nam określił Pomazaniec.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz