poniedziałek, 13 czerwca 2022

Życzliwie wspierajcie się - tak przetrwacie problemy


Dlatego wspierajcie się wzajemnie i budujcie jeden drugiego, co zresztą robicie.
1 List do Tesaloniczan 5:11

Nie skupiamy się tylko na poznaniu prawdy, jest ona ważna, ale bez miłości nie pomoże nam dostąpić zbawienia. Miłość musi przejawiać osoba mająca wiedzę, ale też osoba z wiedzy korzystająca, by nie gardzić tym, który wydaje się wszystko wiedzącym. Lubimy sami mieć dużo do powiedzenia i dlatego unikamy osób, które wiedzą lepiej.

Kiedy więc komuś udzielasz wiedzy, często nie wiesz, jak jesteś odbierany. Liczysz na wdzięczność, a tymczasem ta osoba może zacząć cię unikać. Jeśli więc chcesz wspierać innych słowem, to musisz się czasem nad tym problemem zastanowić. Często ktoś chce być wysłuchany i nie potrzebuje twoich rad. Problem czasem nie jest logiczny tylko emocjonalny i emocje trzeba pomóc wyciszyć, a nie błyszczeć wiedzą rozwiązującą każdy problem.

Pomaganie innym bywa więc trudne, ale zawsze słowo miłe będzie budujące.

Naszym celem jest zbudować drugiego, ale co to znaczy, że on będzie zbudowany?

Gdybyśmy dosłownie potraktowali słowo budować kogoś, to byśmy go karmili, by był coraz większy, tak jak kulturysta buduje swoje mięśnie. W radach biblijnych jednak chodzi o to, by druga osoba była silniejsza, mocniejsza pod względem duchowym. Budować to także się rozwijać. Zdobywanie wiedzy jest elementem budowania. Tak jak drzewo rośnie od małej sadzonki do potężnego drzewa, tak też człowiek rozwija się do postaci dorosłej, w której ciężko będzie zachwiać jego wiarą, ponieważ ma nie tylko górne gałęzie rozwinięte, ale także podziemny system korzenny.

Wzorcem do rozwoju jest osobowość Pomazańca Jeszu. Dopóki nie jesteśmy tacy jak on to mamy miejsce do dalszego rozwoju. Budowanie innych to pomaganie im w osiąganiu pełni Chrystusa.

Bądź odbiciem Syna Bożego, tak jak on jest odbiciem Boga Ojca.

Przyjmując słowo w wielkim ucisku i z radością Tchnienia świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana.
1 Tesaloniczan 1:6

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane; chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę Bogu ku wdzięcznej wonności.
Efezjan 5:1,2

Skoro wiemy już, czym jest budowanie, to zadajmy sobie jeszcze pytanie, jak mamy się wspierać? Zacznijmy to robić od tego, by nie rywalizować ze sobą o względy czy uznanie wśród braci. Mówmy dobrze o innych i nie zachowujmy się, jakbyśmy chcieli ich zwalczać. To na początek, a później stanówmy się, jak możemy drugą osobę wesprzeć, bo to zależy od tego, w czym ona potrzebuje naszego wsparcia.

Wspólnie cieszmy się sukcesami innych i szczerze żałujmy, gdy bratu lub siostrze coś się nie uda.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!

Błogosławionego dnia wam drodzy życzę, cokolwiek robicie pożytecznego, niech Bóg wam błogosławi.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz