wtorek, 14 czerwca 2022

Światło, które jest ciemnością


Lampą dla ciała jest oko, jeśli więc byłoby oko twoje zdrowe, całe ciało twoje rozświetlone będzie, Jeśli twoje oko jest złe, to całe ciało twoje jest w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie jest ciemnością, to ciemność ta jest wielka.
Ewangelia wg św. Mateusza 6:22-23

Dużym powodzeniem cieszy się ostatnio stwierdzenie, że nie ma ciemności, bo ciemność jest brakiem światła, tak samo wyciągają ludzie wniosek, że nie ma zła, bo zło to brak Boga lub miłości. Tymczasem Biblia łamie te zgrabne sformułowania i twierdzi, że istnieje światło, które jest ciemnością. Ma to związek z mądrością, ponieważ bawiąc się w filozoficzne formułowanie zdań, powiemy, że nie ma głupoty, bo głupota to tylko brak mądrości.

Trudno nam sobie wyobrazić latarkę, która by świeciła ciemnością, albo taką sytuację, że im bliżej lampy, tym ciemniej. Taką właśnie lampą dysponuje szatan i dba o to, by pod jej wpływem był cały świat.

Naszym światłem na świecie był i jest Jeszu Syn Boga, który przyniósł światło, które trwale zmieniło świat. Przez pierwsze 300 lat świat walczył z tym światłem, a później przejął nad nim władzę, udając, że akceptuje to światło. W tym momencie zaczął zmieniać kluczowe punkty, wprowadzając ciemnotę trójcy i gmatwając wokół imienia Jeszu. Kiedy już chrześcijaństwo zostało dostatecznie wypaczone, łatwo było wprowadzić kolejny etap, czyli niby lepsze światło i to zaczęło się tak zwanym okresem oświecenia, według którego dobro człowieka miało być szlachetniejsze od dobra płynącego od Boga.

Oczywiście było na odwrót, ale kluczową rolę od tej pory odgrywa propaganda, która jest często zaprzeczeniem faktów. Szatan jest ojcem kłamstwa, dlatego „fakty” w jego świetle są niezgodne z prawdą. Jego światło to głównie kłamstwo.

Chrystus przedstawił oko jako nasze światło dla ciała, ponieważ oczy sprawiają, że dociera do nas światło, ale oczy skupione na czymś złym karmią się złym światłem. Można powiedzieć, że oczy są drzwiami, przez które wchodzi do nas zło lub dobro. Podobną rolę odgrywa słuch.

Dlatego wiara pochodzi ze słuchania...
Rzymian 10:17a

Oczy działają na nasze emocje (serce), a słuch na naszą logikę. Szatan więc stara się i nasze oczy i słuch karmić swoją propagandą, po to byśmy i sercem i rozumem ulegli jego zwiedzeniu. Dlatego Pismo nas ostrzega:

Dlatego wiara pochodzi ze słuchania, ale słuchania wypowiedzi Pomazańca.

Jeśli będziemy słuchać innych teorii wyjaśniających funkcjonowanie świata, to inną wiarę w nas to wzbudzi, ale ta inna wiara nie zapewni nam życia w nowym świecie (eonie). 

Dlatego uważaj, na co patrzysz (bo tego zapragniesz) i co słuchasz (bo w to uwierzysz).

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia, pełnego wiary życzę Tobie.

Krzysztof Król

Ps. Jeśli chcesz otrzymywać informacje na tematy zdrowotne zostaw swój email poniżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz