sobota, 4 czerwca 2022

Zamień krótkie życie na bezkresne


Nie podsumowuję swojej duszy jako wyjątkowo cennej, jakbym miał już zakończyć bieg swój i służbę, którą powierzył mi Pan Jeszu, w celu dobitnego świadczenia dobrej nowiny o łasce Boga.
Dzieje Apostolskie 20:24

Mimo że Paweł wiedział, że czeka go więzienie i że już nie zobaczy braci z Efezu, to nie użalał się nad sobą ani nie usiłował wywyższyć swojej roli. Wiedział, że po jego odejściu społeczność w Efezie zostanie podzielona, a wielu braci zacznie głosić odstępcze nauki. Swoje zadanie wykonał jednak najlepiej jak mógł i nie miał sobie nic do zarzucenia. Teraz Pan przenosi go na inny teren działania, skutkiem czego imię Pana Jeszu będzie głoszone w domu cesarza, dotrze do najwyższych urzędników państwowych, dając im możliwość opowiedzenia się po właściwej stronie.

Wcześniej Syn Boga Jeszu wypełnił swoje zadanie, nie narzekając, że musi cierpieć i umrzeć, podobnie Paweł jest gotowy na wszystko, co konieczne, by dobiec do mety zwycięsko. Niezłomna postawa, która jest gotowa poświęcić wszystko, co mamy na tym świecie dla obietnicy danej nam przez Chrystusa, wynika z prawdziwej WIARY. Tak jak Syn Boga wiedział, że po cierpieniu dostąpi przywrócenia do chwały, tak samo Paweł nie miał żadnych wątpliwości, że dostąpi zmartwychwstania i nagrody za swoje poświęcenie.

Bierzmy przykład z tych, którzy służyli Bogu aż do śmierci i nie narzekali, że Bóg im nie oszczędził śmierci, a nawet cierpienia, bo to wszystko jest chwilowe, a nagroda za wierność i wiarę będzie nieprzemijająca.

Z tej też przyczyny znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, iż On ma moc ustrzec to, co we mnie złożył, aż do owego dnia.
Tymoteusza 1:12

Dlatego nie ulegamy zniechęceniu. Wprawdzie cieleśnie, ulegamy zniszczeniu, to jednak wewnętrznie odnawiamy się dzień po dniu. Tym bardziej że cierpienie nasze jest chwilowe i niewielkie, a przyczynia się do wzrostu i tak już ogromnej chwały eonowej. Nie wypatrujemy dla siebie tego, co widzialne, ale tego, co niewidzialne. Ponieważ widzialne jest chwilowe, a niewidzialne jest eonowe.
2 Koryntian 4:16-18

Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.
Rzymian 8:18

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu, których obietnice nadają sens naszemu życiu.
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.Ps. Jeśli święte Tchnienie pobudza Cię do wsparcia mojej działalności głoszenia, weź pod uwagę zakupu naSklepie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz