czwartek, 30 czerwca 2022

Czy chcesz połączyć się z Bogiem?


Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Słowo bóg jest pojęciem prostym, zaadoptowanym dla wyrażenia prawdy znacznie bardziej skomplikowanej. Nadużywanie tego słowa zagmatwało zrozumienie Boga Najwyższego jako absolutu niemożliwego do ogarnięcia przez ludzkie zmysły i niemożliwego do opisania ludzkimi pojęciami.

Pismo święte przedstawia nam Boga Najwyższego jako Ojca wszystkiego, Jednotę dobra. Pisząc o Jednocie, mam na myśli Byt Najwyższy, niepodzielny, Ogrom nie do ogarnięcia zmysłami i rozumem. Ta Jednota pragnie jedności, ale to nie Bóg dołączy do ludzi, tylko ludzie muszą dołączyć do jedności z Bogiem najwyższym.

Całe stworzenie było podłączone do Boga Najwyższego do momentu zerwania łączności przez wypowiedzenie posłuszeństwa. Stworzenie zaczęło oddalać się od Boga i wyglądało na to, że jest skazane na zagładę. Bóg jest poza stworzeniem, a stworzenie jest w układzie zamkniętym pod kontrolą archontów (pierwszych bytów stworzonych), jak więc może dojść do ponownego połączenia ludzi z Bogiem?

Polega to na zsynchronizowaniu się z Jego Tchnieniem [duchem, oddechem, wibracją]. W tym celu Pierwszy z pierwszych, który dał się nam poznać jako Zbawiciel [Jeszu], umożliwił wymazanie zakłóceń w komunikacji z Bogiem. Zakłócenia te brały się z uchybienia Bogu. Uchybienie było, jak zerwanie więzi z Absolutem Najwyższym. Pierwszy z pierwszych zrobił obejście dla zerwanego układu i ponownie podłączył nas do Boga, przesyłając tym obejściem święte Tchnienie.

Pomazaniec jest łącznikiem, a nawet zwornikiem, który też jest bramą, czyli przejściem z układu zamkniętego (stworzenie) do ponownego kontaktu z Absolutem, który jest poza stworzeniem, a nawet czasem i przestrzenią.

Stwierdzenie, że Absolut jest poza czasem i przestrzenią, jest dopiero wstępem do zrozumienia, że nie jesteśmy w stanie, pojąc ogromu Bytu Najwyższego, który nam został przedstawiony jako Bóg Ojciec.

Nad ziemią jest kopuła, która nas ogranicza, ale Pierwszy z pierwszych [archontów] postanowił stać się drzwiami w tym układzie zamkniętym i przez te drzwi możemy połączyć się ponownie z Bytem Najwyższym.

Od strony Boga i Pierwszego z pierwszych [Syna Boga Jeszu] połączenie jest pewne i silne, ale my nadal, podobnie jak Adam z Ewą możemy to połączenie zerwać. Ten nieodpowiedzialny krok nazywany jest uchybieniem przeciw świętemu tchnieniu [grzech przeciw duchowi] i jest błędem niewybaczalnym. Nie ma już dodatkowych możliwości połączenia się z Absolutem Najwyższym. Nie otrzymamy kolejnej propozycji.

Niemożliwe jest raz oświeconych, którzy posmakowali też daru niebiańskiego i się stali uczestnikami świętego Tchnienia i poznali wspaniałe wypowiedzi Boga, oraz moc nadchodzącego eonu, a odpadli, ponownie doprowadzić do skorygowania. Sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę.
List do Hebrajczyków 6:4-6

Jeśli bowiem po otrzymaniu głębszego poznania prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, a tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający strawić przeciwników (Boga).
Hebrajczyków 10:26,27

Przemyśl to, ponieważ zaskakująco łatwo zdarza się ludziom lekceważyć Bożą łaskę i wystawiać Boga na próbę, nie tylko świadomie wracając do swojego grzesznego życia, ale także zwalczając święte Tchnienie przez atakowanie sług, którymi Bóg się posługuje.

Chwała Bogu Ojcu i Władcy Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Dbajcie o swoje połączenie z Bogiem.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz