środa, 1 czerwca 2022

Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga


Przejawiajcie do siebie wzajemnie miłość jak do bliskich krewnych. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku.
List do Rzymian 12:10

Wczoraj pisałem o bliźnich, mówiłem też o tym słowie i jego znaczeniu na spotkaniu. Wyjaśniłem, że bliźni to ktoś będący blisko, obok albo sąsiad. Iszraaelici traktowali to słowo tak samo, jak my dziś słowo bliski, czyli rozumieli je w kontekście rodziny, ewentualnie wspólnoty plemiennej zwanej narodem. Nazywali też siebie braćmi, co wskazywało na jeszcze silniejszą więź. To drugie słowo pojawia się w dzisiejszym cytacie z listu do Rzymian 12:10. Mamy żywić do siebie wzajemnie miłość taką samą jak do bliskich krewnych. Słowo to bywa często tłumaczone na miłość braterską i jest inną miłością niż agape, która polega na odczuwaniu współczucia wobec każdego człowieka. Ta braterska miłość jest do osób nam bliższych, dlatego porównałem ją do miłości rodzinnej.

Mamy się nawzajem miłować, jakbyśmy byli członkami jednej rodziny, bo rzeczywiście nimi jesteśmy. Rodzimy się z góry do życia dla Boga. Rodzimy się jako ciało Chrystusa i dlatego stajemy się Dziećmi Boga. Razem jesteśmy Jego ciałem, ale pojedynczo jesteśmy Jego członkami, dlatego powinna nas łączyć miłość rodzinna, którą dobrze wyrazimy słowem JEDNOŚĆ. Kto nie jest ciałem Pomazańca, ten nie jest dzieckiem Boga, ponieważ nie ma innego zbawienia poza tym, jakie wiąże się z wiarą w Syna Bożego Jeszu. On jest życiem. Nie ma innej drogi do Boga i innej nadziei na życie.

Po tym odróżnia się dzieci Boga od dzieci oszczercy. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak również ten, kto nie kocha swojego brata. Ponieważ takie dostaliśmy polecenie, które poznaliście od samego początku, że mamy się miłować wzajemnie.
1 Jana 3:10,11

O ile ludzi mamy kochać miłością ogólnoludzka, to członków naszej społeczności mamy kochać jak rodzinę, stad bierze się określenie bracia i siostry. Dla kogo rodzina ziemska jest więcej warta niż rodzina w Pomazańcu, tego miłość jeszcze nie dojrzała do wzorca Chrystusowego.


Chwała Bogu Ojcu, który jest miłością i chwała Panu Jeszu, który jest naszym Zbawicielem.

Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.Ps. Wesprzyj mnie robiąc zakupy na moim naSklepie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz