wtorek, 21 czerwca 2022

Bóg jest Dobry, nie bądź niewdzięcznikiem!


Jeśli więc wy, mając skłonność do zła, uznajecie za słuszne, by dzieci swoje obdarować czymś dobrym, to tym bardziej Ojciec w niebie da święte Tchnienie tym, którzy Go proszą.
Ewangelia wg św. Łukasza 11:13

Pan Jeszu, Namaszczeniec Boga uczył słuchaczy ufnego proszenia Boga przez modlitwy, odwołał się przy tym do kilku przykładów ze stosunków ludzkich. Wykazał, że Bóg, który jest dobry, tym bardziej wysłucha ludzi, skoro ludzie mający skłonność do zła wysłuchują próśb innych ludzi.

Cytowany wyżej werset odwołuje się do naturalnej chęci rodzica, by sprawić przyjemność dzieciom, tym bardziej Bóg, który jest dużo szlachetniejszy od człowieka, wysłucha tych, którzy Go o coś proszą.

Jeśli więc Bóg nie wysłuchuje Twojej prośby, to zastanów się, czy dobrze ją adresujesz i czy sam jesteś dzieckiem zasługującym na wysłuchanie. Jeśli twój poziom wiedzy jest większy to i wymagania są większe. Z drugiej strony bywa, że jacyś ludzie nieznający Boga twierdzą, że zostali wysłuchani, modląc się na przykład do Marii lub jakiegoś świętego. To ich zdaniem jest dowód na to, że ich wiara jest prawidłowa. Takie sytuacje przeważnie dotyczą dramatycznych sytuacji, z pogranicza życia i śmierci, kiedy to w cudowny sposób ktoś zostaje ocalony.

Czy szatan potrafi dać zdrowie? Choć takie przypadki nie były wcześniej znane, to jednak szatan mógł zmienić strategię działania. Wydaje się logiczne, że skoro potrafi odebrać zdrowie, to pewnie potrafi je zwrócić, ale bardziej prawdopodobne jest to, że litościwy Bóg wysłuchał takiego człowieka. Odwołam się do ludzkiej sytuacji, podobnie jak robił nasz Pan Jeszu.

Czy jeśli widzisz kobietę błagającą jakiegoś człowieka, by uratował jej dziecko, a ten człowiek nic nie robi, czeka, aż dziecko umrze, to będąc zwykłym człowiekiem, któremu daleko do porównywania się z dobrocią Boga, nie interweniujesz i nie uratujesz dziecka, mimo że nie ciebie o to proszono?

Bóg świadczy dobro wszystkim ludziom, nawet jak ci później dziękują jakiemuś Zeusowi. Czyż w Indiach nie dziękuje się za deszcz i słońce fałszywym bogom? Mimo to Bóg Ojciec nie przestaje im dawać pór urodzajnych.

Szatan będzie sobie przypisywał takie zasługi, a święte Tchnienie będzie nakierowywało ludzi na jedynego Zbawiciela Jeszu i na prawdziwego Boga Ojca. Każdy człowiek dostanie szansę, by okazać wdzięczność za dobro, jakie otrzymuje każdego dnia, mimo błądzenia. Oby z tej szansy skorzystał.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz