piątek, 10 czerwca 2022

Tajemnica zbawienia


Przeznaczone jest ludziom pierwsze życie zakończyć śmiercią, a potem stanąć na sąd. Tak też Pomazaniec pierwszy raz przyszedł, by życie ofiarować, za uwolnienie innych od grzechu, a drugi raz przyjdzie nie z powodu grzechu, ale ukarze się tym, którzy są Jego i wyczekują Go dla ich zbawienia.
List do Hebrajczyków 9:27-28

Człowiek po śmierci czeka na sąd, który zdecyduje o jego dalszym przeznaczeniu. Sąd oceni to, jak człowiek żył i czy zasługuje na więcej życia. Ponieważ wszyscy ludzie grzeszą, nawet jakby bardzo tego nie chcieli, więc wszyscy powinni ponieść karę i nie dostąpić drugiej szansy na życie, ale na nasze szczęście Syn Boga Jeszu postanowił umrzeć za nas i w ten sposób nabył prawo do naszego życia. Teraz on decyduje komu grzechy zostaną wymazane.

Chrystus po raz pierwszy przyszedł na ziemię, by zapłacić za ludzi. Dopóki jednak światem rządzi szatan Jego słudzy nie mają łatwego życia. Dlatego wyczekujemy ponownego przyjścia Pana Jeszu, bo wiemy, że Jego powrót będzie końcem władzy szatana a naszym uwolnieniem.

Zanim jednak spełnią się słowa o tym, że „ujrzy Pana wszelkie oko, także ci, którzy go zabili” list do hebrajczyków sugeruje, że wcześniej da się dostrzec tym, którzy są Jego i na niego czekają. Wielki dzień, gdy Pan Jeszu pokona ziemskie władze będzie momentem pierwszego zmartwychwstania i pochwycenia żyjących Jego sług, ale czy pozostali mieszkańcy ziemi zrozumieją dokładnie co się stało?

Pan Jeszu będzie rządził ziemią z nieba i na pewno na ziemi będą święci, których szatan zaatakuje gdy zostanie na krótko uwolniony. Skąd wezmą się ci święci, skoro wcześniej zostaną pochwyceni?

Z pewnością zostaną powołani, podobnie jak teraz słudzy boży są powołanie do służby. W królestwie Króla Jeszu powołanie będzie łatwiejsze, ponieważ nie będzie szatana i jego złego wpływy.

List do Hebrajczyków pokazuje że przyjście Chrystusa jest powiązanie z życiem człowieka. Człowiek raz żyje ale musi umrzeć a później idzie na sąd, a Chrystus tak samo raz przyszedł, by umrzeć z tą różnicą, że nie dla tego umiera, że musi ale dlatego by umrzeć za nas, a kolejne Jego przyjście będzie już dla naszego zbawienia czyli uwolnienia od sądu i kary za uchybienia.

Podobieństwo nie jest przypadkowe. Wszystkie działania Boga i Jego Syna Jeszu są kompatybilne i kompletne. Zrozumienie ich jest darem świętego Tchnienia dlatego świat tego zupełnie nie rozumie, bo jest w mocy złego.

A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: {Bóg} objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Tchnieniu, ujawniony Posłom, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę w świecie, został wzięty w górę w chwale.
2 Tymoteusza 3:16

Nawet ci, którzy uważają się za chrześcijan zupełnie nie rozumieją o co chodzi w zbawieniu i na czym polega dobra nowina. Nam to Pan Jeszu objawił.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.
Ps. Jeśli chcesz otrzymywać informacje na tematy zdrowotne zostaw swój email poniżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz