sobota, 25 czerwca 2022

W jaki sposób apostołowie wypędzali demony?


A przywoławszy dwunastu uczniów swoich, przekazał im władzę nad tchnieniami nieczystymi, żeby mogli wyrzucać je, a także by mogli terapeutować z każdej choroby i każdej słabości.

Dwunastu wybranych spośród kilkudziesięciu uczniów dostało władzę nad złymi tchnieniami, czyli nad istotami niewidzialnymi, duchowymi, dlatego kojarzonymi z powiewem, tchnieniem.

Nie należy mylić władzy z mocą. Posiadanie władzy oznacza otrzymanie pewnych uprawnień, kompetencji. Posłańcy Chrystusa mieli władzę w takim samym sensie, jak ktoś dostaje władzę prezydenta, czy burmistrza, to znaczy może podejmować decyzje i wydawać polecenia. Taką władzę otrzymało dwunastu. Nie stawali się przez to silniejsi od demonów, nie mieli nadprzyrodzonej siły, ale mieli prawo do wydawania poleceń.

Widać to lepiej na przykładzie samego Chrystusa.

    Setnik odpowiedział:
– Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" – a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" – a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" – a robi.
    Usłyszawszy zaś Jeszu, zdziwił się i rzekł towarzyszącym:
– Amen, mówię wam: Tak wielkiej wiary w Iszraelu nie znalazłem. Mówię zaś wam, że wielu od wschodu i zachodu przyjdą i posadzą ich z Awraamem, Isaakiem i Jakowem w królestwie niebios, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
    I powiedział Jeszu Setnikowi:
– Idź i jak uwierzyłeś, tak stanie się tobie.
    A uzdrowiony został chłopiec jego w tej samej godzinie.
Mateusza 8:8-13

Człowiek jest cielesny, a ciało samo z siebie nie ma mocy nadprzyrodzonych, a te, które ma, są naturalne, są przepływem jego energii. Moc czynienia cudów bierze się ze świata niewidzialnego od istot duchowych. My jako słudzy Boży mamy zaszczyt współpracować ze świętym Tchnieniem, czyli Duchami czystymi. Judaizm współpracuje z demonami, które wypracowały serie magicznych zaklęć, które są niczym innym jak wezwaniem demona na pomoc. Zaklęcia to język, którym kabaliści informują, czego oczekują od demonów.

My mamy jedno słowo, którego boją się demony, jest nim imię prawowitego Władcy, Syna Bożego Jeszu. Dlatego w imieniu Jeszu możemy wypędzać demony, a nawet uzdrawiać. Faktycznie mocą dysponuje święte Tchnienie, a nie my, dlatego może się zdarzyć, że demon nie posłucha naszego polecenia wypowiedzianego w imieniu Jeszu i wówczas wzywamy imię naszego Władcy Jeszu w modlitwie.

    Gdy przyszedł do domu, uczniowie Go pytali na osobności:
– Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
    Rzekł im:
– Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą.
Marka 9:28,29

Gdy demon nie słucha polecenia, wówczas wzywamy na pomoc Syna Bożego Jeszu.

Są demony, które nawet Chrystusa nie chcą słuchać, dlatego objawiono nam, że dojdzie do wojny w niebie, której celem będzie nic innego, jak wypędzenie duchowych buntowników z niebios.

Jesteśmy po stronie zwycięzców, ponieważ Wodzem naszym jest Jeszu, a Jego działania zaakceptował sam Bóg Ojciec i Jemu przekazał władzę nad wszystkim i wszystkimi.

Chwała Bogu Ojcu i Władcy Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz