poniedziałek, 6 czerwca 2022

Rola sług Chrystusa w XXI wieku


Powiedział Pan: Kto jest zarządcą wiernym i roztropnym, którego ustanowi Pan nad terapeutami swoimi, by dawać w porę porcje?
Ewangelia wg św. Łukasza 12:42

Mniej nas może w tej chwili interesuje, kim jest zarządca terapeutów, ponieważ ciekawi nas kim są terapeuci i jak działają. Terapeuci to służba naprawiająca ze szczególnym naciskiem na zdrowie. Wszyscy jesteśmy sługami naszego Pana Jeszu. Skoro swoich sług nazywa On terapeutami, to jakie zadanie nam powierzył?

Greckich słów, które można by przetłumaczyć na sługa/niewolnik jest kilka i one są częściej używane, dlaczego więc Zbawiciel użył tego słowa, które ma szczególne znaczenie? Czy w ten sposób nie przekazał nam informacji trudnej do wychwycenia przez osoby niepowołane?

Zastanawia nas, w jakim sensie jesteśmy solą ziemi, ale także, w jakim sensie jesteśmy światłem? A teraz dochodzi pytanie, w jakim sensie jesteśmy służbą terapii?

To dzięki naszemu działaniu życie przetrwa na ziemi, ponieważ gdy Pan przyjdzie znajdzie wiarę, potrzebną do przeżycia.

To dzięki naszej działalności głoszenia światło ciągle jest na świecie, ale zwróć uwagę, że szatan nazywa swoich sług iluminatami, czyli niosącymi światło i czy my możemy z nimi rywalizować? Jest nas mniej, nie mamy tych środków finansowych, ale mamy po swojej stronie święte Tchnienie i poparcie Pana Jeszu i samego Boga Ojca.

Podobnie jest ze służbą terapeutowania, czyli uzdrawiania zarówno duchowego, jak i cielesnego. Słudzy szatan przejęli nad tym kontrolę. Jego pastorzy i duchowni zwodzą cały świat, przekręcając nauki Pomazańca Jeszu, podobnie jak jego farmacja przejęła władze nad medycyną.

Kiedy my się obawiamy NWO, czyli jednego światowego rządu, oni nam fundują taką władzę dyktatorską, ale bocznymi drzwiami, wprowadzając dyktaturę WHO. Chcą, przejąc władzę nad światem, przez narzucenie swojej farmacji jako przymusowej metody leczenia (nie myl z uzdrawianiem). Ich śmiertelnie niebezpieczne trucizny będą pod przymusem podawane wszystkim ludziom na świecie.

Kto powinien temu przeciwdziałać, jeśli nie ci, którzy są solą, światłem i służbą zdrowia (terapii)? Jak mamy to zrobić, skoro jesteśmy zaledwie małą garstką? Syn Boga Jeszu to przewidział.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Łukasza 18:8

Gdyby Pan wrócił dzisiaj, to wiary tej dużo by nie znalazł i co wówczas? Zdezerterujemy, czy podejmiemy nierówną walkę?

Mamy jeszcze czas, by działać dla naszego Wodza i pozyskiwać żołnierzy do Jego armii, którzy przeciwstawią się Wielkiej Nierządnicy. A co jeśli będzie nas za mało? Bóg posłuży cię kamieniami.

Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.
Łukasza 19:40

Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Ponieważ nasz głos jest słabo słyszalny, to kamienie walczą z Nierządnicą. Ludzie różnych poglądów i religii, często niewierzący przeciwdziałają Nierządnicy. W żaden sposób nie zwalnia nas to z naszej służby, którą pełnimy dla Zbawiciela Jeszu. Przeciwnie, powinniśmy umiejętnie wykorzystać „głos kamieni”, by skutecznie mimo małej naszej liczby przeciwstawić się złu.

Głośmy chwałę Boga Ojca i Syna Bożego Jeszu!
Bądźmy stale zajęcie pracą dla Króla Królestwa Bożego i prośmy Pana żniw o więcej robotników.

Krzysztof Król

Ps. Jeśli chcesz otrzymywać informacje na tematy zdrowotne zostaw swój email poniżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz