niedziela, 19 czerwca 2022

Kiedy armie całego świata okażą się śmiechu warte?


Przyjdźcie, zobaczyć czego dokonuje Pan, jakie czyni spustoszenie na ziemi. Przerywa wojny aż po krańce ziemi, łuk kruszy, łamie włócznię, wozy ogniem pali. Uspokójcie i nauczcie się, że Ja jestem Bogiem. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na całej ziemi.
Księga Psalmów 46:9-11

Czasem, żeby przerwać agresję, trzeba pokonać agresora. Bóg nawołuje do pokoju, ale jeśli ludzie się nie uspokoją, to w stosownym czasie interweniuje i zakończy ich działania.

Ludzie mają różne możliwości wyboru, ale nie ma takiej możliwości, że ich władza będzie bez końca. W odpowiednim czasie Pan Jeszu zaatakuje ich wojska i zaprowadzi tysiącletni pokój na ziemi.

Nie ma sposobu, by temu zapobiec, więc mądrze byłoby zaakceptować ten fakt i przywitać Króla królów i Pana panów z należnym Mu szacunkiem. Kto chciałby przeszkodzić Synowi Bożemu w przejęciu władzy, skazany jest na unicestwienie.

Dzień przejęcia władzy przez Pomazańca jest dniem ostatnim, dla tych, co Go nie zaakceptują. Wolna wola przeciwników Chrystusa w tym momencie się zakończy, ale ci, co zaakceptują nowego Króla, nadal będą mogli żyć i dokonywać nowych wyborów.

Dzień uspokojenia narodów i odebrania im władzy opisany jest w księdze Objawienia, zanim więc zobaczymy ten dzień na własne oczy, możemy poznać jego zakończenie z proroczego opisu.

I ujrzałem innego posłańca stojącego w słońcu: I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:

— Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich — wolnych i niewolników, małych i wielkich!

I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Obaj żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

Mało przyjemny widok, ale słudzy Króla Jeszu będą już w innym miejscu razem ze swoim Panem.

Chwała Bogu Ojcu i Panu Jeszu za obietnicę odebrania władzy szatanowi i jego sługom.
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz