czwartek, 5 lutego 2015

Aborcja, czy Bóg za nią kara?


Należy wyraźnie rozróżniać między antykoncepcją a aborcją. Antykoncepcja nie dopuszcza do poczęcia życia, czyli zapłodnienia a aborcja przerywa życie poczęte. Aborcja jest świadomym przerwaniem życia i trzeba ją odróżnić od poronienia, które najczęściej jest wynikiem wypadku lub choroby. Sztuczne, ale zamierzone spowodowanie poronienia będzie aborcją.

Wprawdzie prawo mojżeszowe nas nie obowiązuje, ale możemy na jego podstawie domyślać się, co Bogu się podoba lub jaka jest jego wola w kwestiach nigdzie indziej nieomówionych szczegółowo. Tak też jest z wywołaniem poronienia. W dawnych czasach, gdy chciano pozbyć się dziecka zabijano je zaraz po porodzie. Znamy przykład z Egiptu.

„Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz: Wszystkich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu.”
Wyjścia 1:22

Jest to przykład bardzo spóźnionej aborcji, bo dokonanej na urodzonym już dziecku. Dzisiejsze metody potrafią zabić dziecko przed urodzeniem. Mimo poważnego zagrożenia życia kobiety, nie brakuje dziś zwolenników zabijania dzieci przed porodem a nawet po porodzie zwłaszcza, jeśli okażą się chore. Słudzy pomazańcowi nie mogą brać pod uwagę możliwości pozbawienia życia kogokolwiek obojętnie czy jest chory czy zdrowy. Wyjątkiem są dorośli świadomi zabójcy, ale powtarzam świadomi, czyli tacy, którzy zabójstwo dokonali z rozmysłem (kara śmierci).

Prawo mojżeszowe przewidywało karę na wypadek spowodowania poronienia. Niestety różne przekłady biblijne oddają te wersety w bardzo różny sposób, co utrudnia stwierdzenie czy śmierć dziecka w wyniku poronienia musi powodować śmierć napastnika czy tylko finansową rekompensatę. Tłumaczenie katolickie jest podobne do protestanckiego i wygląda tak:

"Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie."
Wyjścia 21:22,23


Ten powyższy przekład zakłada karę pieniężną za spowodowanie poronienia a gdyby kobieta zmarła to wówczas napastnik zostałby także uśmiercony. Są jednak inne sposobu tłumaczenia tego tekstu, np. Przekład Nowego Świata.

"A jeżeli mężczyźni biją się i wyrządzą krzywdę kobiecie brzemiennej, i wyjdą z niej dzieci? lecz nie nastąpi wypadek śmiertelny, to bezwarunkowo należy od niego zażądać odszkodowania zgodnie z tym, co na niego nałoży właściciel tej kobiety; i ma to dać za pośrednictwem sędziów. Ale jeśli nastąpi wypadek śmiertelny, to masz dać duszę za duszę."
Wyjścia 21:22,23

Ten drugi przekład stwierdza, że śmierć poniesie człowiek powodujący poronienie a nie tylko zgon matki. Kara pieniężna miałaby dotyczyć nie poronienia tylko przedwczesnego porodu zakończonego sukcesem. Już widzimy, że tekst ten musi być trudny do przetłumaczenia, ale kiedy poznamy przekład z Septuaginty to zdziwimy się jeszcze bardziej.

„Gdyby biło się dwóch mężczyzn i uderzyliby kobietę brzemienną, tak, że poroniłaby dziecko, jeszcze niemające pełni kształtów, będzie musiał zapłacić grzywnę, jaką nałoży na niego mąż tej kobiety. Da ją po zatwierdzeniu. Jeśli natomiast to dziecko miało pełnie kształtów odda życie za życie.

Trudno stwierdzić czy Septuaginta nie tylko tłumaczy, ale też interpretuje tekst czy może tekst hebrajski jest skażony i stąd tak duża różnica. Nawet gdyby Septuaginta dodawała swoją interpretację do tłumaczenia to trzeba pamiętać, że jest to interpretacja bogobojnych Izraelitów z czasów przed chrystusowych. Być może jest to najlepsza interpretacja z wszelkich możliwych została, bowiem opracowana na podstawie tekstów hebrajskich w II wieku przed Chr. Dziś nie dysponujemy tak starymi rękopisami jak pierwsi tłumacze Septuaginty. Ta wersja rozróżnia płód na podobny kształtem do człowieka lub nie podobny. Użyte tu greckie słowo nawiązuje do stwierdzenia, „stwórzmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo”. Według tego rozumowania poronienie we wczesnym stadium rozwoju dziecka byłoby karane tylko grzywną w późniejszym byłoby karane śmiercią. W obu przypadkach nie jest to coś drobnego bez znaczenia, bo w obu przypadkach trzeba ponieść konsekwencje swoich działań, czyli karę.

Skoro przypadkowe spowodowanie poronienia może być tak ostro potraktowane włącznie z karą śmierci to tym bardziej należy unikać planowanego zabicia dziecka. Podobne rozróżnienie prawo mojżeszowe czyniło na świadomie zaplanowane zabójstwo i na przypadkowe zabicie np. podczas prac budowlanych. Świadome zabójstwo było bezwzględnie karane śmiercią a przypadkowe znacznie łagodniej.

Dzięki powyższemu przykładowi nie musimy zastanawiać się czy aborcja jest zabójstwem czy nie, czy płód jest człowiekiem czy nie, bo przykład ten pokazuje, że nawet przypadkowe spowodowanie poronienia było karane. Spór o to czy było karane śmiercią czy tylko grzywną nie ma znaczenia, ponieważ dziś nikt nie żąda kary śmierci za przerwanie ciąży chodzi o sam fakt, że coś jest godne potępienia i zasługuje na karę. A czy to będzie kara śmierci czy jakaś inna to zostawmy Bogu.

Dla nas ważne jest to, że mamy unikać aborcji. Jeśli natomiast ktoś już dopuścił się tego to jeszcze ma szansę na wymazanie swego grzechu. Musi jednak okazać skruchę i uwierzyć w syna Bożego uznając go za swego Pana i Zbawcę. 

Posłaniec Paweł miał współudział w zabijaniu sług pomazańcowych a gdy uwierzył to usłyszał słowa:

„A teraz czemu zwlekasz? Wstań, daj się zanurzyć i zmyj swe grzechy przez wezwanie jego imienia.”
Dzieje 22:16
_____________________
krzysztof pomazańcowy

5 komentarzy:

 1. Witam,czyli używanie pigułki "dzień po" przez sługi pomazańcowe jest niedopuszczalne,pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem jest dopuszczalne, ponieważ działa ona na zasadzie takiej samej jak pigułki antykoncepcyjne, czyli zapobiega zapłodnieniu jajeczka. W przypadku zapłodnienia zanim zadziała tabletka "po" nie nastąpi usunięcie ciąży. Zupełnie inne działanie mają np. Wkładki domaciczne- tu działanie jest między innymi takie, że usuwa lub zapobiega zagnieżdżeniu się zapłodnionej komórki jajowej. Odnośnie zasady działania pigułki "po" warto poszukać informacji i poczytać samemu co do zasady działania. Pozdrawiam

   Usuń
 2. Jest niedopuszczalna dla wszystkich ;)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Przy poczęci wokół jajeczka następuje rozbłysk światła - Duch który daje Bóg. Tabletka dzień po to też morderstwo kogoś kto by się za 9 misięcy urodził

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie wiem skąd zostało wzięte takie tłumaczenie Septuaginty; w Wj.21,22.23 zwrot "ἐξεικονισμένον"/"w pełni ukształtowany"- jest użyty dwukrotnie - zawsze w odniesieniu do kobiety (jest ona ukształtowanym samodzielnym organizmem), zaś w stosunku do płodu użyte jest jedno słowo: "παιδίον", które oznacza dziecko

  OdpowiedzUsuń