piątek, 6 lutego 2015

Nie pytaj umarłych o los żywych.


„Gdy zaś wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą. Czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy powinien pytać umarłych o los żywych?”
Izajasza 8:19

Dużo osób wierzy, że można kontaktować się ze zmarłymi, ale też sporo osób twierdzi, że jest to niemożliwe. Jedni i drudzy na poparcie swoich wierzeń cytują wyrwane z kontekstu wersety biblijne. Prawda leży po środku tego sporo. Otóż jest możliwy kontakt z duchem zmarłego (1 Samuela 28:11-19), ale nie z osobą, czyli duszą, która zmarła, ponieważ umarli nie mają świadomości po śmierci, więc nie można się z nimi kontaktować (Koheleta 9:5,6,10). Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała (1 Tesaloniczan 5:23). Dusza to prawdziwy człowiek, który posiada wolną wolę, ale by żyć potrzebuje ducha i ciała (Rodzaju 2:7). Po śmierci dusza jest nadal połączona z duchem (Hebrajczyków 4:12), ale bez ciała nie może się realizować i jest w stanie uśpienia. Kontakt z duchem jest kontaktem z tym, co on zawiera, czyli z całą wiedzą o człowieku. Duch sam w sobie jest energią, której jednym z wielu zadań jest przechowywanie informacji o człowieku (1 Koryntian 2:11).

Duch, jako zapis informacji o człowieku, jego całe DNA, jego pamięć, wiedza, uczucia jest bezbronny. Przypomina trochę film wrzucony do Internetu. Każdy, kto potrafi może go obejrzeć i zobaczyć jak wyglądali bohaterowie, co przeżyli, co czuli, itp. Film taki będzie dostępny do póki ktoś go nie otoczy swoją ochroną. Podobnie jest z duchem, dlatego umierające osoby mogą prosić o ochronę dla swego ducha.

„Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, wypuścił dech.”

Łukasza 23:46 

Chrystus tracąc kontrolę nad swoim duchem oddał go pod opiekę Ojca.
Podobnie uczynił Szczepan umierając:

„Panie Jeszu, przyjmij ducha mego.”

Dzieje 7:59 

Pismo święte nigdzie nie twierdzi, że niemożliwy jest kontakt z duchem zmarłego. Przeciwnie Biblia zawiera przykłady takiego kontaktu. Najbardziej znany przykład to duch Samuela. Nie będę go teraz omawiał, zainteresowanych odsyłam do wpisu, „Duch Samuela, czyli dlaczego wywoływanie duchów jest obrzydliwe?” Wspomnę tylko, że to autor księgi Samuela twierdzi, że medium wywołało ducha Samuela i sam Saul po opisie rozpoznał, że to Samuel. Warto też zauważyć, że Saul należał do elity Izraelskiej, jeśli więc on wierzył, że jest możliwe wywoływanie duchów osób zmarłych to tym bardziej wierzyli w to inni Izraelici. Wypędzenie medium spirytystycznego z Izraela było spowodowane tym, że wywoływanie duchów jest złe a nie tym, że jest fałszywe. Biblia nigdzie nie twierdzi, że to są oszustwa przeciwnie pisze o tym jakby to było oczywistością. Z kolei fakt, że zabrania wywoływania duchów potwierdza, że jest to możliwe, bo nie zabraniałaby czegoś, co jest niemożliwe (2 Prawa 18: 9).

Zwróć uwagę, że Izajasz w powyższym tekście radzi nie wywoływać duchów zmarłych, ale nie argumentuje, że przecież jest to niemożliwe tylko zwraca uwagę, że bez sensu jest pytać zmarłych o sprawy żywych. To potwierdza, że jednak jest możliwy taki kontakt. Tylko, że po pierwsze ludzie nawiązujący taki kontakt będą ukarani a po drugie nie ma to sensu, ponieważ duchy nie mogą poradzić niczego mądrego.

Jednak nie każdy, kto wywołuje duchy robi to naprawdę. Nie brakuje oszustów. W cytowanym na wstępie wersecie z księgi Izajasza jest odrobina szyderstwa, kiedy Izajasz pisze o „szepczących i mruczących”. Septuaginta w swojej wersji tego tekstu posuwa się dalej sugerując znacznie więcej.

„A jeśli wam powiedzą ‘Pytajcie tych, którzy wieszczą gdzieś z głębi ziemi, i brzuchomówców, i tych, którzy coś bełkoczą i wypowiadają słowa gdzieś ze swych wnętrzności’, to czyż tacy są ludźmi dążącymi do Boga? Dlaczego od umarłych chcą dowiedzieć się czegoś o żywych?”

Obok tych, co wieszczą z głębi ziemi wymienia też brzuchomówców a więc prawdopodobnie oszustów. Jedno nie wyklucza drugiego.

Biblia przedstawia śmierć, jako odpoczynek (Objawienie 6:11), a Pan nasz Jeszu nazywał go snem (Mateusza 9:24, Jana 11:11). Jednak Pismo Święte wspomina, że jest możliwe wzbudzenie na chwilę zmarłych, ale o tym postaram się napisać innym razem.
_____________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz