wtorek, 3 lutego 2015

Czy Chrystus znał księgę Tobiasza?


„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”

Chyba wszyscy znamy powyższe przysłowie. Posiada tak dużą moc oddziaływania, że lubią je powtarzać nawet ateiści zupełnie będąc nieświadomymi, że cytują Pismo Święte. A ty wiesz skąd pochodzi ten cytat? Osoby badające Pisma Święte przeważnie kojarzą te słowa z tym, czego nauczał Chrystus nasz Pan. Słusznie jednak zauważają, że Jeszu wypowiedział je inaczej.

"Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie."

Łukasza 6:31


Pan nasz Jeszu podniósł wymagania na wyższy poziom. Tak jak nie tylko morderstwo potępił, ale także samo gniewanie się i nie tylko cudzołóstwo, ale także samą pożądliwość tak też i w tym przypadku Pan nasz nie tylko, że zabronił czynić zło, ale nakazywał czynić dobro. Nakaz by czynić to co sami byśmy chcieli by inni nam robili wypowiedział Mistrz przy okazji tłumaczenia, że mamy dobrze czynić nawet ludziom wrogo do nas nastawionym. 

Cytat, którym rozpocząłem nie jest z Nowego Testamentu. Należy do ksiąg Starego Testamentu według kanonu Septuaginty. Dokładnie jest to księga Tobiasza lub Tobity. Księga ma dwóch bohaterów ojca i syna. Ojciec nazywał się Tobit a syn Tobiasz, stąd często mylono te imiona. Jest to fragment pouczeń, jakie ojciec daje swojemu synowi. Słowa, które weszły do skarbnicy polskiej mądrości, pochodzą z 4 rozdziału a 15 werset. W przekładzie Vocatio brzmią dosłownie:

„Nie czyń nikomu, co tobie niemiłe”.

Tobiasza 4:15


Choć pomazaniec Boży nie wspomniał wprost o tej księdze to jednak podobieństwo słów trudno uznać za całkowicie przypadkowe. Nie tylko nie mamy szkodzić, ale wręcz mamy obowiązek pomagać taki sens mają nauki Chrystusa wymagające czynienia dobra. W dużej części 4 rozdział księgi Tobiasza przypomina 6 rozdział ewangelii Łukasza. 

Jak to się stało, że cytat ten wszedł do polskich przysłów? Prawdopodobnie, dlatego że był to najczęściej cytowany fragment księgi Tobiasza u wczesnochrześcijańskich pisarzy. Można by żartobliwie użyć współczesnej terminologii i powiedzieć, że we wczesnym średniowieczu był to cytat z Top Hits Starego Testamentu. 

Księga Tobiasza nie była zaliczana do ksiąg mądrościowych tylko do historycznych podobnie jak księga Estery, więc nic dziwnego, że nie zawierała wielu edukacyjnych sentencji. Bardziej przypominała powieść niż cokolwiek innego, dlatego chrześcijanie traktowali ją jak przypowieść tylko, że mocno rozbudowaną. Księga ta, jako całość stanowi materiał dydaktyczny, ale osiąga swój cel nie tyle prze formułki, co raczej przez przykład godny naśladowania. 

Z treścią tej księgi zapoznałem się po raz pierwszy w ubiegłym roku tuz przed moim wypadkiem i muszę przyznać, że właśnie z księgi Tobiasza czerpałem pociechę w dniu, kiedy jej potrzebowałem najbardziej. Przyniosła mi pocieszenie i wiarę w lepsze jutro. Zachęcam, więc tych, co nie znają jej treści by, choć raz ja przeczytali. W tym celu nie trzeba kupować całej Septuaginty gdyż jest dostępna także w przekładzie Biblii Tysiąclecia.
____________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz