czwartek, 26 lutego 2015

Komu mało się odpuszcza, mało miłuje.


Tamar urodziła dwóch synów, nas szczególnie interesuje linia pokoleń z jej syna Faresa, który miał syna Ezrona.
Ezron był ojcem Arama.
Aram był ojcem Aminadaba.
Aminadab był ojcem Naassona.
Naasson był ojcem Salmona.
Salmon wziął sobie za żonę prostytutkę i w dodatku pogankę. Oczywiście kiedy brał ją za żonę to już nie była prostytutką ale przeszłości jej nikt nie zapomniał bo pisze o tym w Starym Testamencie i każdy nawet dziś może o tym przeczytać. Prawie 2000 lat później twórcy judaizmu będą zakazywali takich związków małżeńskich z pogańskimi kobietami zapominając nie tylko że Salmon wziął sobie pogankę za żonę ale także wcześniej Juda a później sam słynny Mojżesz będzie mężem Kuszytki. Tak więc Salmon wziął sobie za żonę nie tylko pogankę ale w dodatku najsłynniejszą prostytutkę Starego Testamentu. Nazywała się Rachab i wiemy o niej więcej niż o jej mężu. Dostąpiła przebaczenia grzechów i weszła do linii rodowej Mesjasza.


„Salmon był ojcem Booza, a matką była Rachab.
Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut.
Obed był ojcem Jessego,
a Jesse ojcem króla Dawida.”
Mateusza 1:5,6

Dla króla Dawida była prostytutka z pochodzenia poganka Rachab, była pra, pra, prababcią. Pisma wspominają też o Rut która także była poganką z pochodzenia ponieważ była Moabitką a mimo to została pra, prababcią Dawida.

Rut miała za świekrę (teściową) Rachab. Jak widzimy nie przejmowano się za bardzo pochodzeniem kobiet byleby porzuciły dawny styl żucia i uwierzyły w jedynego prawdziwego Boga. Nie może być mowy o jakimś wyjątku, przeoczeniu czy zaniedbaniu ponieważ przykład Judy i jego prawowitej żony pokazuje że Bóg może pominąć kobietę w linii rodowej jeśli zechce. Juda wziął sobie za żonę Kananejkę i Bóg nie dopuścił by ona weszła do linii rodowej Chrystusa. Mogło to mieć związek ze skalaniem Kananejczyków z nasieniem węża. Stwórca wolał z dziecka pozamałżeńskiego wywieść linie rodową swego Syna niż dopuścić geny tej Kananejki. Z genami wiąże się też Duch człowieka i jego siła oddziaływania na charakter stąd synowie Judy z tej Kananejki byli ludźmi niegodziwymi.

Bóg dopuszczając do związku Judy z Tamar pominął Kananejskie nasienie skutecznie je eliminując. Mimo że Juda miał trzech synów z Kananejką żaden nie wszedł do linii rodowej Mesjasza. Działanie to przypomina słowa:
    "Wydajcie więc godne owoce nawrócenia; i nie próbujcie sobie wmawiać: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych oto kamieni może Bóg wzbudzić potomstwo Abrahamowi." 
    Łukasza 3:8
Boga nie można przechytrzyć, w odpowiednim czasie zaingeruje i spełni swoja wolę. Przykład Rachab a także Tamar pokazuje że Stwórca już w starożytności nie przekreślał pogan jeśli tylko chcieli się nawrócić i mu służyć to był gotów szczodrze im pobłogosławić. Bez wątpienia w Izraelu było sporo wiernych kobiet a jednak niewiele z nich dostąpiło nawet zaszczytu by następne pokolenia znały je z imienia.
Pan nasz Jeszu uczył słowem i przykładem.

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jeszu rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, Nauczycielu! Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! 
Łukasza 7:36-50


Czasem człowiek w młodości zmarnuje sobie życie i wydaje się że już nie ma dla niego ratunku. Tymczasem cokolwiek kiedyś robiłeś dziś możesz się od tego odwrócić i zacząć życie od nowa. Nie tylko możesz dostąpić przebaczenia grzechów ale także dostąpić wielu zaszczytów u Boga i u ludzi. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy1 komentarz:

  1. Polecam, bardzo ciekawą książkę pana Rafała Kosowskiego pod tytułem „Dzień w którym upadł Kanaan” wspaniale rozwinęta historia nieżądnicy Rachab, oraz wydarzeń związanych z wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

    OdpowiedzUsuń