sobota, 21 lutego 2015

Bóg źródłem życiodajnego ducha.


 „Nad duchem człowiek nie ma władzy, aby go powstrzymać, a nad dniem śmierci nie ma mocy.”
Koheleta 8:8

Niektóre przekłady mówią, że nad wiatrem człowiek nie ma mocy, bo jak z pewnością wiesz hebrajskie i greckie słowo, które tłumaczymy na duch może też być tłumaczone na wiatr. Kontekst wiąże tekst ze śmiercią, dlatego raczej należy tłumaczyć na duch niż na wiatr. Wygląda, więc na to, że nie mamy władzy nad własnym duchem, mimo że żyjemy i go posiadamy. Nie jesteśmy wstanie go zatrzymać, gdy opuszcza nasze ciała i wówczas umieramy w sensie cielesnym. Duch jest nam użyczony, my nim dysponujemy, ale nie mamy nad nim władzy. Potwierdza to nie tylko ten werset ale także śmierć i hipnoza, gdy nie kontrolujemy swego ducha.  

”Wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał.”
Koheleta 12:7

Przy tym wszystkim warto wiedzieć, że posiadanie Ducha Bożego nawet w tej prostej postaci, czyli jako energii ożywiającej jest darem od Boga wynikającym z jego ważnego przymiotu, jakim jest miłość (Mateusza 5:45). Ten duch wcale nam się nie należy. Bardzo ciekawie prawda ta została przedstawiona w księdze Hioba 34:14,15 (przekład Biblii Gdańskiej):

„Jeśliby obrócił przeciwko niemu serce swoje, a ducha jego, i dech jego do siebie wziął: Zginęłoby wszelkie ciało społu, a człowiek by się do prochu wrócił.” (bt)

Jeszcze lepiej tłumaczy te słowa polski przekład Septuaginty:
Gdyby postanowił tylko sobą się zająć i przy sobie zatrzymać ducha, w jednej chwili umarłyby wszystkie ciała, każdy śmiertelny wróciłby do ziemi, z której został ulepiony. (LXX)
Hioba 34:14,15

Żyjemy, ponieważ Bóg każdego dnia podtrzymuje w nas swego ducha (1 Tymoteusza 6:13). Inaczej mówiąc, Stwórca swym duchem podtrzymuje życie na całym świecie".

„Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój; gdy im ducha odbierasz, giną i powracają do swojego prochu. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi.”
Psalm 104:29,30

Stwórca nie żąda natychmiastowego zwrotu swojej własności. Mamy, więc kredyt bez odsetkowy, ponieważ Bóg nie chce byśmy mu oddali więcej niż otrzymaliśmy chce tylko byśmy żyli mądrze i zgodnie z jego wielkim planem uszczęśliwienia nas a wówczas da nam ducha na zawsze.

Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
Syracha 34:13

I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Objawienie 21:4
____________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz