wtorek, 24 lutego 2015

Warto żyć! Słowo na dziś. tom 2

Z przyjemnością informuję, że ukazał się drugi tom z serii „Słowo na dziś” z podtytułem „Warto żyć!” W tej drugiej części jest sporo informacji o Armagedonie i o tym jak żydzi podszywają się pod historyczny Izrael. Mam nadzieję, że książka będzie pomocna w wyjaśnianiu proroctw biblijnych w świetle obecnych wydarzeń. Innym celem książki jest dać Tobie możliwość spokojnego przeanalizowania pewnych tematów biblijnych w oderwaniu od komputera. Nie możemy wykluczyć możliwości wybuchu wojny, o której mówi się ostatnio bardzo dużo a wówczas nie wiemy czy będziemy nadal mieli dostęp do Internetu. Od samego początku mojej działalności przewiduję, że Internet, jeśli nawet będzie to nie koniecznie będziemy mogli z niego korzystać tak swobodnie jak dziś. Pewne treści mogą z niego zniknąć. Są siły przeciwne nie tylko prawdzie w sensie informacyjnym, ale także przeciwne Panu naszemu Jeszu. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji to książka w tym momencie pomoże Tobie przypomnieć sobie najciekawsze tematy i mam nadzieję pomoże ci przetrwać trudny okres.

W dążeniu do zbawienie obiecanego przez Pana naszego ważne jest też niesienie pomocy innym by także mogli dostąpić zbawienia. Będę o tym niedługo pisał (jeśli Bóg pozwoli) ale wspomnę teraz tylko że im większej liczbie osób pomożesz dostąpić zbawienia tym większa czeka Ciebie nagroda. Mam nadzieję, że ta książka i inne, jakie wydam pomogą także Tobie dzielić się dobrą nowiną ze znajomymi.
W przygotowaniu jest już kolejny trzeci tom.

Książkę można zamówić:

Platforma barterowa – 30 pkt/zł z wysyłką w Polsce i 45 pkt/zł z wysyłką na cały świat.

Sklep Fijor – 32 zł przedpłata, 39 zł pobranie z wysyłką w Polsce.

Allegro – 47 zł z wysyłką na cały świat.

Spis treści:
Wstęp
"Godzien jest robotnik zapłaty swojej." . . . 4
Jak uratować ducha po śmierci? . . . . 7
"Czeka nas cięższy sąd" . . . . . 10
"Niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat." . . 14
Bóg Mojżesz i prorok Aron. . . . . 19
Czy Chrystus wysłuchuje modlitwy? . . . 22
Babiloński system handlowy upadnie - jesteś na to gotowy? . 27
Krew proroków i świętych. . . . 31
Czy Neron był żydem? . . . . 36
„Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej.” . . 39
Tylko pomazańcowa pascha jest prawidłowa. . . 41
Żydowscy słudzy szatana. . . . . . 45
Czy państwo żydowskie jest narodem wybranym? . . 50
Synagoga szatana. . . . . . 54
Czy Chrystus urodził się 25 grudnia? . . . 59
Mędrcy ze wschodu. . . . . . 75
Gwiazda bożka Remfana. . . . . . 78
Plemię żmijowe! . . . . . . 81
Jak rozmawiać ze świadkami Jehowy? . . . 89
Niesprawiedliwe ustawy i krzywdzące przepisy. . . 94
Wstęp do Armagedonu. . . . . . 98
Armagedon czyli wojna totalna. . . . . 103
Prawdziwe imię Chrystusa w tradycji żydowskiej. . . 108
Armagedon - nadzieja dla bogobojnych. . . . 112
Czy zbawienie jest dla Ciebie? . . . . 118
Wybierz życie! . . . . . . 120
Wąska droga prowadzi do życia. . . . . 123
I tak staniesz na sądzie. . . . . . 128
Pomazaniec jest jak deszcz rzęsisty. . . . 131
Abraham, wzór prawdziwego mężczyzny. . . . 135
Szydercy pełni szyderstwa. . . . . 138
Spis wersetów biblijnych . . . . . 146
Spis treści. . . . . . . 149Spis wersetów biblijnych z podziałem na Stary i Nowy Testament, kolejność alfabetyczna. Dlaczego taka kolejność? Ponieważ często powołuje się na Septuagintę (LXX) a ona ma inną kolejność ksiąg. Uznałem, więc że alfabetyczny spis będzie najłatwiejszy do odszukiwania.

Spis wersetów biblijnych:
Stary Testament.
1 Królewska 8:2 str. 64
Estery 2:16 str. 65
Ezechiela 16:2,3 str. 83
Ezechiela 36:5 str. 85
Hioba 17:2-4 str. 138
Izajasza 1:13,14 str. 41
Izajasza 8:4 str. 75
Izajasza 10:1 str. 94
Izajasza 10:1-3 str. 97
Izajasza 23:1,2,14 str. 100
Izajasza 23:2,3 str. 99
Izajasza 23:8 str. 100
Izajasza 23:9 str. 100
Izajasza 23:11 str. 101
Izajasza 23:15 str. 103
Izajasza 23:15-18 str. 104
Izajasza 24:1 str. 106, 112
Izajasza 24:2-4 str. 113
Izajasza 24:5-9 str. 114
Izajasza 24:10-13 str. 114
Izajasza 24:14-16 str. 114
Izajasza 24:16-18 str. 115
Izajasza 24:19,20 str. 115
Izajasza 24:21 str. 115
Izajasza 24:22 str. 116
Izajasza 24:23 str. 116
Izajasza 28:16 str. 24
Izajasza 45:8 str. 132
Izajasza 60:20 str. 72
Kapłańska 17:3,4 str. 43
Kapłańska 17:7-9 str. 44
Kapłańska 18:22 str. 95
Kapłańska 19:13 str. 4
Kapłańska 26:5 str. 64
Koheleta 12:7 str.8
Liczb 9:10,11 str. 40
Liczb 9:10-13 str. 65
Micheasza 1:7 str. 104
Micheasza 6:8 str. 121
Prawa 12:13,14 str. 43
Prawa 16:5,6 str. 39
Prawa 16:13-16 str. 42
Prawa 16:16 str. 44
Prawa 23:18 str. 104
Prawa 30:19,20 str. 121, 122
Prawa 31:10,11 str. 42
Przypowieści 20:10 str. 62
Psalm 72:5-7 str. 131
Psalm 90:10 str. 120
Rodzaju 3:14,15 str. 77, 81
Rodzaju 6:1-7 str. 17, 18
Rodzaju 6:3 str. 14
Rodzaju 6:4 str. 82
Rodzaju 12:10-20 str. 140
Rodzaju 14:11,12 str. 142
Rodzaju 14:12-16 str. 136
Rodzaju 20:2 str. 143
Rodzaju 20:3-7 str. 144
Rodzaju 25:1,2 str. 137
Rodzaju 28:1 str. 82
Samuela 24:1-4 str. 62
Syracha 34:22 str. 5
Wyjścia 4:16 str, 19, 20
Wyjścia 6:3 str. 123
Wyjścia 7:1 str. 19
Wyjścia 34:21 str. 64

Nowy Testament.
1 Koryntian 5:5 str. 7, 9, 10
1 Koryntian 5:7 str. 41
1 Koryntian 8:5,6 str. 21
1 Koryntian 10:13 str. 122
1 Koryntian 12:3 str. 125
1 Piotra 4: 17-19 str. 11
1 Tesaloniczan 2:15 str. 38
1 Tymoteusza 5:18 str. 6
1 Tymoteusza 6:10 str. 5
2 Piotra 3:3 str. 145
Dzieje 2:36-38 str. 48
Dzieje 4:12 str. 25, 126
Dzieje 7:41-43 str. 78
Dzieje 7:59 str. 9
Dzieje 7:59,60 str. 25
Dzieje 21:30-35 str. 33
Dzieje 25:7 str. 36
Filipian 2:9 str. 25
Filipian 2:10,11 str. 127
Galatów 3:28,29 str. 56, 114
Galatów 5:4 str. 49
Hebrajczyków 4:12 str. 89
Hebrajczyków 6:7,8 str. 133
Hebrajczyków 9:27 str. 129
Jakuba 3:1 str. 11
Jakuba 4:17 str. 129
Jakuba 5:1-4 str. 5
Jakuba 5:7,8 str. 134
Jana 1:4-9 str. 73
Jana 1:5 str. 73
Jana 3:2 str. 47
Jana 4:21 str. 39
Jana 8:39-44 str. 56
Jana 8:44 str. 85
Jana 10:33-36 str. 20
Jana 14:6 str. 124
Jana 14:12-14 str. 23
Jana 16:23 str. 23
Jana 20:17 str. 23
Jana 21:22,23 str. 16
Łukasza 1:76-79 str. 72
Łukasza 2:1-3 str. 63
Łukasza 2:11 str. 59
Łukasza 2:21-24,39,40 str. 71
Łukasza 7:13 str. 10
Łukasza 8:55 str. 8
Łukasza 11:1,2 str. 22
Łukasza 11:47-51 str. 31
Łukasza 12:47,48 str. 10
Łukasza 12:48 str. 11
Łukasza 12:54-46 str. 132
Łukasza 13:28 str. 10
Łukasza 16:9 str. 30
Łukasza 16:13 str. 29
Łukasza 16:14 str. 29
Łukasza 16:15 str. 29
Łukasza 20:19,20 str. 46
Łukasza 21:14-16 str. 51
Łukasza 23:46 str. 8
Mateusza 3:7 str. 86
Mateusza 5:45 str. 133
Mateusza 6:9 str. 23
Mateusza 8:12 str. 10
Mateusza 10:22 str. 111
Mateusza 10:39 str. 118
Mateusza 12: 34 str. 85
Mateusza 12:36 str. 130
Mateusza 13:42,50 str. 10
Mateusza 16:34-27 str. 119
Mateusza 21:33-46 str. 46
Mateusza 21:40-43 str. 51
Mateusza 22:13 str. 10
Mateusza 23:33 str. 86
Mateusza 24:5 str. 10
Mateusza 25:30 str. 129
Mateusza 27:51 str. 40
Objawienie 2:9 str. 53, 57, 87
Objawienie 2:10 str. 122
Objawienie 3:9 str. 57, 87
Objawienie 16:14 str. 107
Objawienie 16:14,16 str. 116
Objawienie 17:6 str. 32
Objawienie 17:11-14 str. 107
Objawienie 18:3 str. 98
Objawienie 18:4 str. 30
Objawienie 18:4,5 str. 97
Objawienie 18:9,23 str. 100
Objawienie 18:10,11 str. 27
Objawienie 18:11-15 str. 99
Objawienie 18:17-19 str. 101
Objawienie 18:20 str. 33, 100
Objawienie 18:24 str. 34
Objawienie 19:6 str. 105
Objawienie 19:14-18 str. 106
Objawienie 19:19,21 str. 106
Objawienie 20:2,3 str. 116
Objawienie 20:9 str. 117
Objawienie 20:12,13 str. 12
Objawienie 22:15 str. 4
Rzymian 2:12-16 str. 13
Rzymian 6:23 str. 10
Rzymian 8:22 str. 120
Rzymian 9:33 str. 24
Rzymian 10:9-13 str. 24, 127
Rzymian 11:17 str. 115
Rzymian 11:26 str. 54
_________________________
krzysztof sługa pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Witaj,na moim terenie bardzo silnie działają Świadkowie Jehowy,dużo osób gdy rozmawia ze mną sugerują że jestem jednym z nich wystarczy,że chcę przeczytać im werset z Biblii,ale już 2 osoby przeczytały Twoją książkę,myślę że kogoś uda mi się uratować, jest trudno ale to jeszcze bardziej mnie determinuje,pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń