wtorek, 16 grudnia 2014

Tylko pomazańcowa pascha jest prawidłowa.

Obchodzenie paschy bez ofiary paschalnej, czyli bez baranka jest niebiblijne. Mamy dwa rodzaje paschy jedna jest biblijna a druga niebiblijna. Skoro żydzi nie mogą składać ofiary paschalnej to faktycznie nie mogą obchodzić biblijnego nakazu świętowania paschy. Co więc obchodzą? Aż boję się zastanawiać, bo skoro nie wypełniają woli Boga prawdziwego to, kogo wolę wypełniają żydzi? Już o tych świętach ustanowionych przez Mojżesza Stwórca wypowiadał się z pogardą:

 Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! 

Izajasz 1:13,14


Chrystus wiedział, że świątynia zostanie zniszczona i jako Syn Boga ustanowił nowe przymierze i nowy wzór paschalnej wieczerzy, którą możemy też nazwać pamiątką śmierci Pomazańca. I UWAGA słudzy pomazańcowi mają ofiarę paschalną (J 1:29.36), mają swego ofiarnego baranka, którym jest Chrystus nasz Pan Jeszu. Nasza pascha jest biblijnie prawidłowa zgodna z ostatnimi wytycznymi Boga.

"Pomazaniec bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha."

1 Koryntian 5:7

My obchodzimy prawdziwą paschę z najlepszym barankiem ofiarnym a żydzi obchodzą coś, co nie przypomina w ogóle biblijnej uroczystości ku czci Stwórcy. Nie przestrzegają nakazów danych przez Mojżesza ani nie przestrzegają nakazów większego Mojżesza, jakim był Chrystus. To, co robią to ich własny wymysł i własny rytuał niemający nic wspólnego z Bogiem. Grzeszą obchodząc święta poza Jeruzalem i poza świątynią.

Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni po zebraniu plonów z twego klepiska i tłoczni. W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, obcy, sierota i wdowa, którzy żyją w twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, i abyś był pełen radości. Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami.
Powtórzonego Prawa 16:13-16

Wszystkie święta należało obchodzić tylko w Jeruzalem. To, co dziś żydzi robią na całym świecie jest łamaniem prawa Mojżeszowego, czyli jest grzechem.

"I rozkazał im Mojżesz: Po upływie siedmiu lat w roku darowania długów, w czasie święta Namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Pana, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela."

Powtórzonego Prawa 31:10,11

Prawo Mojżeszowe miało być nauczane raz na siedem lat w Jeruzalem.

"Strzeż się, byś nie składał swych ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, bo całopalenia swe będziesz składał tylko na miejscu, które sobie obierze Pan w jednym z twoich pokoleń, i tam zaniesiesz wszystko, co ja ci nakazuję."

Powtórzonego Prawa 12:13,14

Okazało się ze Bóg na takie miejsce wybrał Jeruzalem a wcześniej miejscem tym był namiot spotkania.

"Jeżeli kto z domu Izraela zabija cielca albo owcę, albo kozę w obrębie obozu lub poza obozem, i nie przyprowadzi ich przed wejście do Namiotu Spotkania, aby je złożyć w darze dla Pana przed mieszkaniem Pana, będzie winien krwi. Rozlał krew. Ten człowiek będzie wyłączony spośród swego ludu."
Kapłańska 17:3,4

Składanie ofiar w innym miejscu jest uznane za składanie ofiar demonom analogicznie tak samo jest z obchodzeniem świąt poza miejscem, które nakazał Bóg. Gdyż wszystkim tym świętom towarzyszyło składanie ofiar.

"Odtąd nie będą składać ofiar demonom, z którymi uprawiali nierząd. Będzie to dla nich ustawa wieczysta dla ich pokoleń. Dalej powiesz im: Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie składał ofiarę całopalną albo inną ofiarę i nie przyprowadzi jej przed wejście do Namiotu Spotkania, aby ofiarować ją dla Pana, będzie wyłączony spośród swego ludu!"

Kapłańska 17:7-9

Nie można było tych świąt obchodzić bez składania ofiar gdyż prawo nakazywało nie tylko przybycie do świątyni ale także:
"Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami."
Powtórzonego Prawa 16:16

Jeśli ktoś decyduje się odrzucić nowe przymierze i chce trzymać się starego to powinien dokładnie go przestrzegać. Obecnie żydzi grzeszą i nie mogą złożyć ofiary za grzechy gdyż nie ma świątyni, w której mogliby to zrobić. Powinni, więc skorzystać z łaski Pana a nie upierać, że zamiast łaski wolą prawo. Według mocy prawa są obecnie w bardzo tragicznym położeniu i tylko Mesjasz jest ich ratunkiem.
_______________________
krzysztof pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Jak zwykle trafnie to wytłumaczyłeś,szkoda tylko że im się wydaje iż mają wszystkie karty w ręce i okłamują siebie i cały świat,ale ich ojcem jest ojciec kłamstwa,czekajmy więc z utęsknieniem powrotu naszego Pana Jeszu,On potwierdzi kto jest w Duchu i Prawdzie,pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Tutaj się zgadzam z tym co napisal Krzysztof ja uważam ze skladanie ofiary zwierząt od poczatku bylo glupie i bez myslne bo większość ludzi która takie rytualy robila by la grzesznika i i robila to żeby zwrocic na siebie uwagę jacy oni są bogobojni prawym czlowiekiem trzeba być 24h na dobę a nie robić szopkę ze skladaniem ofiar ze zwierząt

    OdpowiedzUsuń