czwartek, 4 grudnia 2014

"Godzien jest robotnik zapłaty swojej"


„Zapłata pracownika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do rana”
Kapłańska 19:13

Ciekawy werset biblijny z prawa mojżeszowego. Z kontekstu wynika, że zwlekanie z zapłatą za pracę jest wyzyskiem i jest to zabronione. To ciekawe biorąc pod uwagę, że dziś płaci się miesięcznie a gdzie niegdzie tygodniowo. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale nie zawsze tak było. Jesteśmy dziś przyzwyczajeni do wielu złych rzeczy np. do kłamstwa, niemoralności. Oczywiście nie mam na myśli, że my to robimy, ale że ludzie, którzy żyją wokół nas nie widzą nic złego w kłamstwach mówią nawet pieszczotliwie, że to niewinne kłamstewka. Podobnie jest z niemoralnością. Tymczasem żadne zło nie jest niewinne.

"Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje."

Objawienie 22:15

Wróćmy do pieniędzy. Jeśli ktoś się umawia na miesięczna wypłatę to nic w tym złego, ale jeśli nie płaci w terminie to już ma problem. Prawo mojżeszowe wstrzymywanie zapłaty choćby na jedną noc uznawało za wyzysk godny potępienia. Miało to związek z tym, że dużo osób żyło z dnia nadzień i jeśli dziś nie dostali wynagrodzenia to byli głodni. Jeśli więc nie masz dość pieniędzy to nie obiecuj i nie zatrudniaj pracownika. Niestety ludzie bogaci czasem wykorzystywali swoją siłę, wysoką pozycję finansową i zwlekali z zapłatą, mimo że posiadali pieniądze. Doszli do wniosku, że szkoda tracić tak dużo pieniędzy dla jakiejś biedoty. To szokujące zachowanie było dość często spotykane.

"Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew przelewa, kto pozbawia zapłaty robotnika."
Księga Jeszuego syna Syracha 34:22 

Biedny nie miał wyjścia musiał zaufać bogatemu w nadziei, że ten dotrzyma słowa. Bez wątpienia zło to miało podstawę w tym, że bogacz był chciwy na pieniądz Pismo mówi:

"Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia."

1 Tymoteusza 6:10 
To się tyczy bandytów i złodziei, ale także tych, którzy o sobie mówią, że są pracodawcami. Jeśli nie płacą pracownikom to są zwykłymi bandytami a według biblijnego słownictwa są grzesznikami przyrównanymi do morderców.

Na ich temat czytamy w Nowym Testamencie:
A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. 

Jakuba 5:1-4
Pamiętajmy, że:
"Pismo mówi: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej."

1 Tymoteusza 5:18
_____________________
krzysztof pomazańcowy
Ps. Polecam Czy kapitalizm może być dobry?

1 komentarz:

  1. a ja czytałem, że godzien jest biskup milionów swoich (1 Tym 5,18)

    OdpowiedzUsuń