czwartek, 25 grudnia 2014

Niesprawiedliwe ustawy i krzywdzące przepisy.


„Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące przepisy.”

Izajasz 10:1

Ludzie trudniący się pisaniem ustaw, robią to kłamiąc, że to dla dobra narodu. Jeśli ktoś wam kiedyś powie, że wprowadza przepis, którego celem jest obrona twoich interesów, to uważaj. Bo to ty będziesz najbardziej poszkodowany. Tak działa ustanawianie nowych przepisów prawnych. Dla obrony narodu nie potrzeba nowych przepisów wystarczy przestrzegać te, które są. Podam przykład. Nie wolno żadnego człowieka bić, nie wolno znęcać się nad innym człowiekiem. Jeśli więc rząd wprowadza specjalne przepisy w celu, ochrony dzieci przed maltretowaniem to, co to znaczy? Przecież nie wolno znęcać się nad ludźmi, po co dodatkowe przepisy? Wystarczy przestrzegać te, które są. Ustanowienie nowych przepisów nic nie da, jeśli nie będą przestrzegane. 

Odpowiedzi, jakie się nasuwają są niepokojące, bo to może oznaczać przygotowanie się do tego by:

1. Uznać, że dzieci nie są ludźmi, więc ich to stare prawo nie obowiązuje

2. Przygotować grunt na wyłączenie dorosłych z pod ochrony prawnej

Obie możliwości są niebezpieczne. A szatan działa metodycznie, krok, za krokiem, aż osiągnie cel. Oczywiście przeciętny chrześcijanin nie podejrzewa niczego złego, bo mu w najgorszych koszmarach nie przyjdzie do głowy, że ktoś może mieć złe zamiary, ale niestety warto się przebudzić. Te wszystkie dziwne przepisy zostaną obrócone przeciw nam. 

Światem rządzi grupa ludzi, którą śmiało możemy nazwać nasieniem węża. Podam teraz przykład starego prawa, które było dobre, ale niewygodne dla ludzi zdeprawowanych:

„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!”

Kapłańska 18:22

Każdy normalny człowiek a zwłaszcza chrześcijanin zrozumie to, jako potępienie homoseksualizmu, ale osoby zdeprawowane dopiszą coś, co da im możliwość łamania tego przepisu całkowicie zgodnie z prawem, oczywiście swoim prawem, bo z Bożą wolą to nie ma nic wspólnego. Wprowadzili prawną zasadę, że dopiero, gdy dziecko ma 9 lat i jeden dzień to staje się mężczyzną, a więc jeśli ktoś wykorzystywał seksualnie młodszego chłopca to nie łamał tego przepisu, bo chłopiec nie był mężczyzną. 

Powiecie, że to faryzejska argumentacja? Będziecie mieli rację. Taki sposób wymyślili „bogobojni” rabini. Talmudyści by oddawać się swoim zboczeniom z czystym sumieniem, potrzebowali furtki prawnej. Podaję ten przykład ku przestrodze dla tych, co są tacy zachwyceni współczesnym judaizmem i wydaje im się, że ci ludzie posiedli jakąś szczególną wiedzę. Jest to typowy przykład przepisu, który rzekomo ma rozwiązywać jakieś sporne sprawy, a faktycznie służy czemuś tak nikczemnemu, że żaden normalny chrześcijanin by nie podejrzewał. Talmud uczy, że kobieta, jeśli chce mieć seks z 9-letnim chłopcem to musi go poślubić. Przypisy 2 i 4 do Sanhedrynu 55a Talmudu jasno mówią, kiedy rabini uznają chłopca i dziewczynkę za dojrzałe płciowo i gotowe do małżeństwa. „W wieku 9 lat chłopiec osiąga dojrzałość seksualną… Dojrzałość seksualna kobiety osiągana jest w wieku 3 lat.” Jak widzimy z dziewczynkami jest jeszcze gorzej gdyż legalnie mogą być seksualnie wykorzystywane, gdy mają 3 lata i jeden dzień. 

Kiedy więc czytam, że dzisiejsi nasi okupanci majstrują przy przepisach prawnych wyłączając dzieci z tych przepisów prawa, które obowiązują dorosłych, to zaczynam się bać. Ja nie uważam by oni to robili z głupoty prędzej podejrzewam o nikczemność. Widzę, bowiem jak duże wpływy w polskim rządzie mają talmudyści i widzę, że już żyjemy w państwie, w którym nie liczy się dobro obywatela tylko przepis prawny i tak zwane kruczki prawne. Podam przykład. Organizacje sefardyjskie chcą wyłudzić od Polski miliardowe kwoty całkowicie bezprawnie. Wszyscy wiedzą, że nie ma prawa, które by dawało podstawy do legalnego transferu tak wielkiej ilości pieniędzy, które wcześniej byłyby zabrane Polakom. Z tego powodu Sefardyjczycy ogłosili, że Polska będzie tak długo upokarzana na arenie międzynarodowej, aż te pieniądze wypłaci. Polacy mówią, że nie ma podstawy prawnej dla takiej wypłaty. Sefardyjczycy odpowiadają, to zmieńcie prawo

Rząd warszawski (PO) obiecał, że to zrobi i właśnie w tym celu chciał z prywatyzować lasy polskie, by z tej prywatyzacji pozyskać fundusze dla szantażystów. Mają powstać przepisy po to by zedrzeć z biednych Polaków pieniądze i podarować je dla organizacji sefardyjskich. Częściowo już to zrobiono, uchwalono, bowiem przepisy prawne, które nakazują polskiemu rządowi wypłacać renty osobom, które przeżyły wojenne prześladowanie, a deklarują narodowość żydowską. Jest to typowy przykład ustanowienia prawa po to by okraść jeden naród, a zyski przelać do innego lub przekazać je jakiejś elicie rządzącej. 

Tak było w Izraelu i pisał o tym prorok Izajasz:

„Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom, którzy wypisują krzywdzące przepisy, aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. A cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo?"Izajasz 10:1-3

Na nic im się te bogactwa nie przydadzą, gdy osądzi ich Pan nasz, Jeszu. A wszystkich judaizujących chrześcijan ostrzegam i wzywam:

„Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.” Objawienie 18:4,5

___________________
krzysztof pomazańcowy

Ps. Podobny przykład zmiany prawa pod pretekstem dobra: Obama szeryfem Internetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz