wtorek, 30 grudnia 2014

Armagedon - nadzieja dla bogobojnych.


Jeśli po dwóch poprzednich tematach postanowiłeś sam sprawić, co Izajasz mówi o dalszych wydarzeniach to mogłeś się zawieść, ponieważ te przekłady, które są w popularnych Bibliach są zagmatwane i trudne do zrozumienia. Z tego powodu dziś zacytuję ci obszernie te proroctwo z Septuaginty, czyli chrześcijańskiej wersji Starego Testamentu. Zacznijmy od tego, na czym skończyliśmy poprzedni wpis:

„Pan zniszczy zamieszkałą ziemię, pustkowiem ją uczyni, gołą zostawi jej powierzchnię jej mieszkańców rozproszy”.
Izajasza 24:1

Przekonasz się, że język Septuaginty jest bardziej zrozumiały i pozwala łatwiej przenieść proroctwo w nasze czasy. Czytając tą relację spróbuj sobie wyobrazić jej spełnienie w dzisiejszych czasach. Dalej czytamy, że wszyscy bez wyjątku będą w takim samym położeniu. Ani pozycja zawodowa, ani majątek w tym momencie w niczym nam nie pomoże. Będzie to czas umierania. Ci, co w jakiś sposób ocaleją będą umierać w pułapkach, będzie też głód, choć w tym rozdziale nie ma wzmianki by z tego powodu ludzie umierali. Wszyscy ludzie będą w takiej sytuacji jak w czasach Izraela byli najbiedniejsi.

„Jednakowo nędzy doświadczy lud i kapłan, sługa i pan, służąca i pani. Podobny los spotka kupującego i sprzedającego, udzielającego pożyczki i tego, kto ją zaciąga, dłużnika i wierzyciela. Na zniszczenie wydane zostanie ziemia, cała kraina – na łup do zdobycia; tak bowiem powiedziały usta Pana. Żałobę przeżywa ziemia, wszystkie zamieszkałe lądy są spustoszone, z płaczem boleją najwyżej w kraju postawieni.”
Izajasza 24:2-4

Wygląda na to, że nie będzie ludzkiej władzy, która by mogła zapanować nad tym upadkiem. Skoro bogaty i biedny będzie w takim samym położeniu to widocznie wartości materialne i sam pieniądz stracą na znaczeniu. Sama zagłada jest z góry zaplanowana, ale jej skala będzie zależna od poziomu zepsucia ludzi zamieszkujących ziemię. Jeśli komuś się wydaje, że na ziemi wcale nie jest tak bardzo źle i szkoda mu tego dzisiejszego dobrobytu to niech się strzeże, bo prawdopodobnie jest przesiąknięty tym złem bardziej niż sobie zdaje sprawę. Dla ludzi złych zło nie jest niczym strasznym. Prostytutka nie chce by ją nazywać prostytutką, lecz woli określenie kobieta wyzwolona, co ma sugerować jakby posiadła jakąś cnotę i wyższy poziom rozwoju. Jej nie przeszkadza niemoralność wręcz przeciwnie przeszkadzałaby jej wstrzemięźliwość i czystość moralna.

„Z winy swoich mieszkańców ziemia się zdeprawowała. Dopuścili się bowiem łamania prawa, zaniechali spełniania przykazań i wiecznego przymierza. Ziemie trawi przekleństwo, bo grzechów się dopuścili jej mieszkańcy. I z tego powodu mieszkańcy ziemi będą żyli w nędzy, tylko niewielu ludzi zostanie. Niedostatek cierpieć będzie wino, boleć będzie winorośl, wzdychać będą ci, którzy lubią rozweselać swe serce. Zamilkła radość tympanonów, skończyła się buta i dostatki ludzi bezbożnych, ucichły struny kitar. Poniżeni zostali, nie piją wina, gorzka się stała dla pijaków sycera.”
Izajasz 24:5-9

Skończy się grillowanie i imprezowanie. To nie będzie miejsce ani czas na rozrywkowy styl życia.

„Całe miasto opustoszało; każdy zamknie swój dom, aby nikt nie wszedł. Wszędzie rozlega się głośne narzekanie z powodu braku wina; ustała wszelka radość na ziemi. Opustoszałe miasta staną się pustynią; porzucone domy zapadną się w ruinie. To wszystko dziać się będzie wśród rożnych narodów. Jak kiedy ktoś zbiera resztki oliwek, tak i resztek będą wyszukiwać, albo jak kiedy się skończy zbiór winogron.”
Izajasz 24:10-13

Ale ci, którzy zostaną wybrani by żyć będą mieli powód do optymizmu. Mimo trudnej sytuacji będą spoglądać na Pana z nadzieją na lepszy czas.

„Ci wołać będą wielkim głosem, a potem pozostawieni na ziemi będą się wspólnie radować chwałą Pana. Tonie morza zostaną wzburzone. Z tego powodu chwałą Pana objawi się na wyspach morskich; imię Pana czczone będzie z szacunkiem: ‘Panie Boże Izraela’. Z krańców ziemi dociera do nas wieść o cudownych dziełach. Jest to nadzieja dla bogobojnych.”
Izajasz 24:14-16

Wszyscy jesteśmy zaproszeni by stać się dziećmi Izraela (Galatów 3:28,29). Jesteśmy wszczepiani w miejsce niewiernych izraelitów (Rzymian 11:17). Prawo, które musimy przestrzegać jest wyryte na naszych sercach. Biada jednak niewiernym żydom i ludziom odrzucającym Boga i Jego Syna Jeszu.

„Mówić będą: 'O niewierni prawu! Biada niewiernym!' To groza, zapadnia i sidło na was, mieszkańców tej krainy. Kto umknie grozy, wpadnie do wykopanego podstępnie dołu; kto wydostanie się z dołu, zaplącze się w sidłach. Na firmamencie nieba otwarte zostaną stawidła i dygotać zaczną podwaliny ziemi.”
Izajasz 24:16-18

Będzie to czas wytracania, przefiltrowania wiernych sług, czas ostatniej próby i ostatnia szansa na okazanie skruchy. Dalszy opis trzęsienia ziemi może być naturalny lub spowodowany nuklearną zagładą. Nie wiemy, co będzie przyczyną wiemy jednak, że będzie na skalę nigdy wcześniej niespotykaną.

„Gwałtowne wstrząsy wystąpią na ziemi, zagubienie się wielkie obejmie kraj. Przechylać się i drżeć będzie ziemia jak stara szopa służąca stróżowi ogrodu lub jak zataczający się pijak. Upadnie kraj i nie da rady się podnieść, bo przemogła go nieprawość.”
Izajasz 24:19,20

Nie tylko ziemia ucierpi, ale także moce nieba.

„Bóg wyciągnie swe ramie przeciw wystrojowi firmamentu niebieskiego i przeciw królom ziemi." 
Izajasz 24:21

Przypomina to wypowiedź z Objawienia:

„A są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga. (…) I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Armagedon.”
Objawienie 16:14,16

Skutkiem tej wojny będzie aresztowanie buntowniczych mocy nieba.

„Zbierze się ich i zamknie w strażnicach i w więzieniach i przez liczne pokolenia będzie nad nimi nadzór.”
Izajasz 24:22

Dokładnie to samo zapowiada Jan w Objawieniu.

„I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.”
Objawienie 20:2,3

Jak widzimy szatan nie będzie osamotniony w swoim tysiącletnim więzieniu. Dla nas jednak najważniejsza informacja znajduje się na końcu tego 24 rozdziału księgi Izajasza:

„Cegła skruszeje i zawali się mur obronny, bo na Syjonie i w Jeruzalem zacznie królować Pan i, otoczony starszyzną, będzie uwielbiony.
Izajasz 24:23

Proroctwa zapowiadają tysiąc lat panowania Chrystusa (Objawienie 20:3,4). Kiedy dobiegnie końca ten okres szatan zostanie wypuszczony by zwieść narody wówczas to miasto stanie się celem nowego ataku i nowej wojny:

„Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.”
Objawienie 20:9

I to będzie już ostateczny kres działań szatana. Ostatnia próba wyrządzenia zła na ziemi.
______________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz: