poniedziałek, 15 grudnia 2014

"Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej"


Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej, w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu. 
Powtórzonego Prawa 16:5,6

Jak myślisz, czy Żydzi składają dziś ofiarę paschalną? Każdy Żyd, który składa tą ofiarę gdzie indziej niż w świątyni jeruzalemskiej, grzeszy. Żydom Bóg zabronił obchodzić paschę poza miastem Jeruzalem. Kiedy królestwo Izraela podzieliło się na dwie części to 10 pokoleń zorganizowało własne miejsce składania ofiar i było to niezgodne z wolą Stwórcy. Jako pierwsi zostali odrzuceni przez Boga. W późniejszym czasie ich miejsce zajęli Samarytanie, którzy także oddawali cześć Stwórcy w niewłaściwym miejscu. Chrystus na ten temat powiedział do Samarytanki:„Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.”

Jana 4:21

Trudno w to uwierzyć, ale ciągle wśród tych, którzy twierdzą, że wierzą w Mesjasza są tacy, co lgną do błądzących w ciemnościach żydów. Co gorsza niektórzy nawet grzeszą obchodząc z nimi paschę na sposób żydowski. Tymczasem Bóg zerwał z narodem żydowskim i zniósł wymogi prawa mojżeszowego w dniu śmierci swego Syna, czego dowodem było rozerwanie zasłony w świątyni.

"A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać."

Mateusza 27:51

Ale nadal ci, co uważali się za potomków Abrahama przestrzegali prawo, co było postępowaniem pozbawionym sensu a nawet szkodliwym, dlatego Bóg drastycznie zakończył te praktyki odbierając im prawo i możliwość przestrzegania go. Bóg dopuścił do zburzenia świątyni i nakazał przez swego Syna opuszczenie tego miejsca. Jeszu Pomazaniec był ofiarą doskonałą, żadnych innych ofiar ze zwierząt Bóg już nie chciał.

Później zabroniono wstępu Żydom do tego miasta. To oznaczało, że niewolno im było obchodzić paschy. Tylko w świątyni jeruzalemskiej wolno było składać ofiary także paschalne. Żydom, którzy byli po za terenem Jeruzalem na przykład w podróży nie wolno było obchodzić tego święta. Mogli to zrobić miesiąc później, ale pod warunkiem, że wrócili do Jeruzalem.

„Jeśli kto z was albo z waszych potomków stanie się nieczysty przy zwłokach albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien obchodzić Paschę dla Pana. [ale] winien ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesiącu.”

Liczb 9:10,11

___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz