poniedziałek, 22 grudnia 2014

Mędrcy ze Wschodu


Trzech mędrców, którzy odwiedzili noworodka w Betlejem to postacie bardzo tajemnicze. Trudno zrozumieć, o co chodziło Bogu z tymi mędrcami nazywanym także królami. Dlaczego to się wydarzyło i dlaczego Duch Święty zachował dla nas tą relację? Szukając różnych wyjaśnień trafiłem na dialog chrześcijanina o imieniu Justyn, który zostanie później zabity za wiarę, z Żydem Tryfonem. Prawdopodobnie rozmowa miała miejsce około roku 130 po Chr. Czyli jakieś 30 lat po śmierci Jana ostatniego ucznia pomazańcowego. Ta bliskość czasowa do uczniów pomazańcowych sprawia, że jego relacja może być interesująca i warto się z nią zapoznać. 

Justyn podaje nam wyjaśnienie, iż ci trzej mędrcy byli spełnieniem proroctwa Izajasza 8:4.

"Zanim dziecko nauczy się wołać tata i mama zostanie zabrane bogactwo Damaszku i łup Samarii przed królem Asyrii."
Izajasza 8:4

Niektóre przekłady oddają ten tekst jakby to król Asyrii miał te łupy zebrać, ale Justyn Męczennik przedstawia wersję, w której to małe dziecko ma zebrać łupy zanim nauczy się mówić. Justyn twierdzi, że w tym proroctwie chodzi o Pana naszego Jeszu i to on będąc jeszcze dzieckiem zebrał łupy od innych narodów. Prawdopodobnie, dlatego później chrześcijanie nazywają tych mędrców królami, bo to bardziej im pasuje do twierdzenia, że narody oddały hołd Panu. Biblia jednak używa słów mędrcy, czyli ludzie mądrzy mający wiedzę. Świadkowie Jehowy chcąc z nich zrobić postaci bardziej demoniczne nazywają ich astrologami lub magami, ale jak już pisałem byli to mędrcy. 

Justyn twierdzi, że król Asyrii w tym proroctwie symbolizuje króla Heroda. Mędrcy, więc niosą cenne podarunki dla dziecka i przechodzą z nimi przed królem. Taką interpretacje potwierdza imię nadane z woli Boga temu dziecku, które ma być pierwowzorem Pomazańca. Większość przekładów nie tłumaczy tego imienia, ale poznajemy je, dzięki Septuagincie i Biblii Gdańskiej. W polskim przekładzie Septuaginty czytamy:

„Pan rzekł mi: ‘Nazwij go imieniem Prędko Zbieraj Łupy, Szybko Dokonaj Grabieży’.”

Biblia Gdańska podaje:

„Nazów imię jego: Pospiesz się do łupu, pokwap się do korzyści.”

Wychodzi, więc na to, że nie król tylko to dziecko ma zabrać łupy i ma się to stać przed królem, czyli jak byśmy dziś powiedzieli pod nosem króla. I tak się rzeczywiście dzieje. Imię chłopca wskazuje także na pośpiech, z jakim należy zabrać te łupy/podarki. Jest to dla nas zrozumiałe gdyż wiemy, że Józef z Marią chroniąc dziecko musieli szybko uciekać do Egiptu. Dary te przydały się w poniesieniu kosztów podróży. 

Widzimy, więc że ta opowieść jest spełnieniem proroctwa. Jest kolejnym dowodem, że Jeszu urodzony w Betlejem jest Synem Boga i jego Pomazańcem. Gdyby opowieść o darach złożonych dziecku nie znalazła się w Ewangelii to Żydzi mogliby wówczas twierdzić, że nie wszystkie proroctwa spełniły się na tym dziecku. Ponieważ jednak znamy tą relację to Żydzi przybrali inne tłumaczenie. Justyn twierdzi, że ich zdaniem dzieckiem tym był król judzki Ezechiasz, który walczył z Samarią i Damaszkiem w obecności króla Asyrii. Justyn obala to twierdzenie gdyż proroctwo zapowiadało, że stanie się to zanim dziecko nauczy się mówić mama i tata, a to nie spełniło się na nikim poza oczywiście Chrystusem w Betlejem. 

Dziś Żydzi kwestionują poprawność tłumaczenia i twierdzą, że to król Asyrii zdobył te łupy Damaszku i Samarii. Nie widzą tu proroczych obrazów, lecz słowa proroka interpretują dosłownie. I niestety wielu tłumaczy biblijnych ulega ich propagandzie i tak właśnie tłumaczą te słowa jak sobie Żydzi życzą.

Skoro już jesteśmy przy królu Herodzie to czy wiesz, że był on Żydem, ale nie był Izraelitą? Nie tylko, że nie był królem z pokolenia Judy ale w ogóle nie pochodził z żadnego izraelskiego pokolenia. Należał do pokolenia, które reprezentowało węża z pierwszego proroctwa, jakie Bóg wypowiedział:

"Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: (…) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę."
Rodzaju: 3:14,15

Ale o tym napisze innym razem, jeśli Bóg pozwoli a ja dożyję.
___________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz: