wtorek, 9 grudnia 2014

Bóg Mojżesz i prorok Aron


"Powiedział JHWH do Mojżesza: Oto ustanawiam Ciebie Bogiem dla faraona, a Aron Twój brat jest Twoim prorokiem"

Wyjścia 7:1
Podobnie wcześniej czytaliśmy:

"Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego za Boga."

Wyjścia 4:16
Jak widzimy słowo Bóg może odnosić się do człowieka a więc tym bardziej do Syna Bożego Jeszu. Wprawdzie Pomazaniec nigdy zdecydowanie o sobie nie powiedział, że jest Bogiem, ale faktycznie nie musiał, bo było to oczywiste biorąc pod uwagę, że przedstawiał się, jako Syn Boga. Żydzi robili mu z tego zarzut twierdząc, że w ten sposób czyni siebie równym Bogu, ale on odparł ich oskarżenia powołując się na fragment z Pism, który nazywa ludzi bogami."Odpowiedzieli Mu Żydzi: ‘Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.’ Odpowiedział im Jeszu: ‘Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można unieważnić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?’”

Jana 10:33-36
Jak więc widzimy Pomazaniec nazywając siebie Synem Boga nie miał zamiaru równać siebie z Ojcem. Tymczasem dziś zwolennicy trójcy tak twierdzą i lubią powoływać się na oskarżenie Żydów twierdząc, że jeśli Syn jest Bogiem to musi być równy Ojcu, co jak widzimy jest nieporozumieniem w najlepszym razie a manipulacją w najgorszym. Czy jednak Pan nasz Jeszu jest Bogiem? Tak, ale nie dla swego Ojca tylko dla nas. Tak jak Mojżesz nie był Bogiem wobec JHWH, ale był nim wobec faraona.

Septuaginta dużo lepiej podaje sens Księgi Wyjścia 4:16:
„On przy tobie będzie mówił do ludu. Będzie twoimi ustami, a ty dla niego będziesz pośrednikiem w spotkaniu z Bogiem”

Septuaginta sformułowanie „będziesz za Boga” oddaje „będziesz pośrednikiem w spotkaniu z Bogiem” i właśnie tak samo Chrystus jest Bogiem dla nas, za Boga Ojca, ponieważ jest jedynym pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. I dlatego często, gdy aniołowie reprezentowali Boga byli też nazywani Bogiem.

Dwa lata temu organizowałem spotkania przez Internet i wówczas nagrałem filmik na ten sam temat. Zachęcam teraz do zapoznania się z nim. Chciałbym tylko do filmu dodać i podkreślić ta jedną myśl: Chrystus jest Bogiem dla nas, ale gdy mówimy o Ojcu i Synu wówczas podkreślamy, że Bogiem jest Ociec a Pomazaniec jest Panem. Robimy to dla odróżnienia osób i uniknięcia pomieszania pojęć. Takie uporządkowanie zaproponował posłaniec Paweł:

"Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy."
1 Koryntian 8:5,6


____________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz