piątek, 26 grudnia 2014

Wstęp do Armagedonu.


Przedstawię scenariusz Armagedonu. Dziś tylko krótki wstęp a jeśli Bóg pozwoli to w kolejnych dniach przedstawię dalsze etapy aż do wspaniałego finału. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ mamy dużą szansę zobaczyć te wydarzenia na własne oczy. Mimo że wszystko jest przedstawione w proroczych symbolach to rozszyfrowanie i powiązanie z aktualnymi faktami jest bardzo proste. Zacznijmy od tego, że najpierw zostanie zniszczony handel a przynajmniej główna centrala handlu. W księdze Objawienia czytamy o tym przy okazji zniszczenia „Wielkiej Nierządnicy” zwanej także „Babilonem Wielkim”. A w równorzędnym proroctwie Izajasza jest to Tyr. Dziś takim centrum światowego handlu jest system bankowy i centrala drukująca pieniądz, na którym opiera się cały międzynarodowy handel.

O tej Wielkiej Nierządnicy w Objawieniu czytamy:

„A kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu.”

Objawienie 18:3


A po upadku Wielkiej Nierządnicy kupcy będą płakać gdyż ich handel ustanie.

A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje: (towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą. Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się.

Objawienie 18:11-15

Izajasz pisze dokładnie o tym samym, ale jako pierwowzór podaje miasto Tyr. To była potęga handlowa, która od kilkuset lat była nie do zdobycia. Kilkaset lat wcześniej król Dawid sprowadzał z tamtą cenne surowce do budowy świątyni a teraz Izajasz zapowiada jej upadek, co wydaje się niemożliwe. Dlaczego bohaterem nie jest Babilon? Bo taka potęga dopiero ma powstać. A dlaczego bohaterami nie są Izraelici? Bo prawdziwi Izraelici zajmują się rolnictwem żydów udających Izraelitów jeszcze nie ma. Pojawią się dopiero po powrocie z niewoli babilońskiej a później zostaną wzmocnieni Edomitami. Z tych powodów bohaterem jest Tyr, ale jego upadek Izajasz zapowiada z dużym wyprzedzeniem, więc będzie to dowód, że prorok ten jest posłany od boga a także będzie to dowód, że spełnią się proroctwa odnoszące się do przyszłego Armagedonu. 

Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu, których posłańcy przeprawiali się przez morze (o bezmiernych wodach. Ziarno znad Szichoru, żniwo znad Rzeki było dochodem Tyru i było przedmiotem handlu z narodami.

Izajasz 23:2,3
Wymieńmy jeszcze kilka cech wspólnych dla Tyru i „Wielkiej Nierządnicy". Oba te miasta miały ogromny wpływ na władców ziemskich:

„Kto zgotował taki los Tyrowi rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie?”

Izajasz 23:8

„I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. (…) bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi

Objawienie 18:9,23
Kto wydał wyrok?

Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata.”

Izajasza 23:9

„Bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę.”

Objawienie 18:20
Oba centra handlowe leżą nad wodami i morzami, dlatego szczególnie ich upadek przeżyją właściciele okrętów:

Jęknijcie, okręty Tarszisz, bo wasza przystań warowna zniszczona. (..) Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu, których posłańcy przeprawiali się przez morze o bezmiernych wodach. (…) Zawyjcie, okręty Tarszisz, bo wasz gród morski - spustoszony.”
Izajasz 23:1,2,14

"A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: 'Jakież jest miasto podobne do stolicy?' I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: 'Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie'."

Objawienie 18:17-19

Jak widzimy to jest to samo proroctwo tylko, że Izajasz mówi w pierwszej kolejności o Tyrze a Jan w Objawieniu informuje nas, że to jeszcze nie koniec i rozbudowuje to proroctwo już bardziej pod nasze czasy, bo tego drugiego spełnienia wyczekujemy w tej chwili. Izajasz przemyca pewien szczegół, który jeszcze bardziej upewnia nas, że to jest to samo proroctwo. Jak pamiętasz z poprzednich wpisów na tym blogu plemię żmijowe przez Ezawa, który z Kananejkami utworzył plemię Edomitów przejęło władzę nad Izraelem. Tych nieprawdziwych Izraelitów potocznie nazywamy Żydami. Ci właśnie w przeciwieństwie do rolniczych Izraelitów zajęli się kupiectwem i to oni prowadzili „nierząd” z królami ziemi. Otóż Izajasz wplata wzmiankę o nich mimo że jeszcze nie pojawili się faktycznie, jest to prorocza zapowiedź i demaskacja.

„Wyciągnął On rękę na morze, zatrząsł królestwami, Pan nakazał w sprawie Kanaanu, by zburzyć jego warownie.”

Izajasz 23:11
W ten sposób proroctwo demaskuje plemię węża jako negatywnego bohatera tych wydarzeń i ostatecznego adresata proroctwa.

Mimo że proroctwo w Objawieniu Jana jest bardziej rozbudowane to jednak nie zawiera bardzo ciekawego szczegółu, o którym mówi Izajasz. Otóż prorok mówi dokładnie jak długo będzie trwał upadek handlu i co się wydarzy w tym czasie a także później, ale o tym napiszę, jeśli Bóg pozwoli kolejnym razem.
___________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz