sobota, 27 grudnia 2014

Armagedon czyli wojna totalna.


We wczorajszym wpisie wykazałem, że proroctwo Izajasza na temat Tyru pokrywa się z proroctwem Jana z Objawienia na temat upadku Babilonu Wielkiego. Po tych wydarzeniach Izajasz opisał coś, co może nam się kojarzyć tylko z przyszłym Armagedonem gdyż nigdy coś takiego nie miało miejsca w starożytności. Natomiast handel w Tyrze miał upaść na określony czas. Wprawdzie Jan nie powtarza tej informacji, ale mamy powody przypuszczać, że tak samo będzie w przypadku upadku obecnego systemu handlowego. Naśladowcy Chrystusa powinni znać proroctwo Izajasza, dlatego Jan nie musiał wszystkiego powtarzać za nim. 

"Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat, według miary dni jednego króla."

Izajasza 23:15


Siedemdziesiąt lat bez międzynarodowego handlu na ziemi. Później handel zostanie przywrócony, ale co ciekawe będzie już inny król. Bóg ustanowił granice ludzkiego życia na 120 lat, ale przeciętna osoba nie żyje dłużej niż lat 70, dlatego też po takim okresie będzie inna władza i tak nam to przedstawia Izajasz. W tym miejscy przywrócenie handlu porównane jest do nierządnicy, która idzie na rynek i swoją muzyką i śpiewami reklamuje usługi. Będzie, więc to coś głośnego. W tym miejscu mamy pewną rozbieżność. Przekłady księgi Izajasza oparte na żydowskich manuskryptach mówią nam, że Tyr wróci do nierządu z królestwami ziemi, ale nie jest to tekst prawidłowy. Prawidłową wersję znajdujemy w Septuagincie, którą posługiwali się słudzy pomazańcowi. Czytamy tam:

"Po siedemdziesięciu latach będzie z Tyrem jak w piosence o ladacznicy: ‘Weź, ladacznico zapomniana, kitarę, i obchodź miasta. Graj pięknie i głośno śpiewaj, aby się przypomnieć’. Po siedemdziesięciu latach Bóg nawiedzi Tyr i przywróci mu dawne znaczenie. Znowu będzie bazarem dla wszystkich królów całej zamieszkanej ziemi. Jego handel i zyski będą na rzecz Pana. Nie dla siebie będą gromadzić, ale cały jego utarg będzie dla tych, którzy mieszkają przy Panu, żeby mieli co jeść, pić i czym się raczyć; będzie daniną i znakiem pamięci wobec Pana."

Izajasz 23:15-18


Po raz kolejny widzimy wyższość chrześcijańskiej wersji Starego Testamentu (Septuaginty) nad żydowskimi kopiami. Jest, bowiem niemożliwe by Bóg odwiedził nierządnicę i czerpał z jej nierządu zyski (Pwt 23:18; Mi 1:7). Jaki cel ma wzmianka o nierządnicy? Z pewnością ma nawiązać do późniejszego proroctwa z Objawienia gdzie będzie mowa o zniszczeniu „Wielkiej Nierządnicy” i w ten sposób ułatwić nam powiązanie ze sobą tych proroctw. Izajasz mówi nam, że sposób poinformowania ludzi o rozpoczęciu działalności handlowej będzie podobny do sposobu, jaki używa nierządnica. Dziś byśmy powiedzieli, że otwarcie nowego centrum handlowego będzie z wielką pompą, ale wówczas takiego słownictwa jeszcze nie było. 

Ciekawe dla nas jest to, że nowy ład ekonomiczny będzie służył dla Boga i jego sług. Ta część proroctwa nie spełniła się na Izraelu starożytnym a więc nadal wyczekujemy na jego spełnienie się. To każe nam tą część proroctwa uznać za kontynuację tego, co opisywał Jan w Objawieniu. On skupił się na radości, jaka zapanowała w niebie po zniszczeniu Wielkiej Nierządnicy Izajasz opisał, co będzie działo się na ziemi. Zrobił przeskok o siedemdziesiąt lat by pokazać, co się później wydarzy, ale przy tej okazji pokazał nam wyraźnie, że po siedemdziesięciu latach będzie już nowy porządek pod panowaniem Pana.

Objawienie przy okazji zniszczenia Wielkiej Nierządnicy informuje nas:

„Allelu Ja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.”

Objawienie 19:6


Ale przecież oprócz systemu bankowo-handlowego są jeszcze królowie ziemi. Czy Bóg pozwoli im nadal istnieć? Księga Objawienia po opisie upadku Babilonu Wielkiego i zapowiedzi zaślubin baranka informuje o jeźdźcu, który wyrusza na wojnę przeciw królom ziemi. 

„A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW. I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!”

Objawienie 19:14-18


To jest wizja Armagedonu opisana z punktu widzenia niebiańskich wydarzeń, dlatego nie dostrzegamy w niej wielu konkretów, które potrafilibyśmy przełożyć na wydarzenia ziemskie, ale Izajasz opisuje to samo z punktu widzenia mieszkańca ziemi. Jego opis jest tak bogaty w szczegóły, że niewiele pozostawia nam miejsca na domysły. Zaczyna się od słów:

„Pan zniszczy zamieszkałą ziemię, pustkowiem ją uczyni, gołą zostawi jej powierzchnię”.

Izajasza 24:1


To samo wydarzenie Objawienie opisuje tak:

„I ujrzałem (…) królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (…) zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.”

Objawienie 19:19,21


Nie wygląda to za ciekawie, ale na szczęście Izajasz podaje jeden szczegół więcej:

„…jej mieszkańców rozproszy”

To znaczy, że nie wszyscy ludzie zginą. Wiemy, że od zniszczenia Wielkiej Nierządnicy (Tyr i Wielki Babilon) do przywrócenia ładu gospodarczego upłynie 70 lat. W tym czasie szatan zjednoczy dzisiejszy Izrael (Bestia) i siły międzynarodowe (10 rogów) przeciw Bogu i jego Pomazańcowi. 

„A są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.”

Objawienie 16:14


„A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym [królem], a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.”

Objawienie 17:11-14


Wszyscy oni przegrają, ale skutkiem tej wojny będzie ziemia spustoszona a ludzi przeżyje niewielu. Część ocaleje, ale zostanie rozproszona po opustoszałej i zniszczonej ziemi. Nie od razu zapanuje ład i porządek, ale do tego tematu wrócimy przy następnej okazji, jeśli Bóg pozwoli.
______________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz