czwartek, 11 grudnia 2014

Babiloński system handlowy upadnie - jesteś na to gotowy?


„Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: ‘Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!’ A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje.”

Objawienie 18:10,11
Wiem, że powszechne jest przekonanie, że Babilon Wielki to katolicyzm a świadkowie Jehowy nawet twierdzą, że to wszystkie religie świata oczywiści za wyjątkiem ich wyznania. Fakty są jednak inne. Napisałem kilka artykułów, w których udowodniłem, że Babilon Wielki zwany także Wielką Nierządnicą to sekta żydowska. W żadnym razie proszę nie myśleć, że wszyscy Żydzi do niej należą, nie wszyscy, ale bardzo wielu ją popiera. Niestety popierają ją dziś także chrześcijanie. Nie będę powtarzał argumentów, które omawiałem we wcześniejszych artykułach, ale dodam do nich nowy szczegół, o którym sam dowiedziałem się niedawno.

Prawie przez całe średniowiecze chrześcijaństwo broniło się przed systemem babilońskim w handlu, czyli przed procentem i przed papierem na okaziciela, ale już na początku XVII wieku Sebastian Petrycy twierdził, iż namnożyło się lichwiarzy chrześcijańskich i że gorsi są o wiele od żydowskich! Prof. Feliks Koneczny podaje nam ciekawa informacje zupełnie będąc nieświadomym, że my to połączymy z innymi faktami na temat Wielkiego Babilonu, otóż pisze on:

„Najważniejszą jednak sprawą jest obrót bezgotówkowy, Fundament rzeczy stanowi tutaj tzw. papier na okaziciela. Jest to wynalazek babiloński i z Babilonu przejęty przez Żydów…”

„Papier na okaziciela jest narzędziem kredytu nie skrępowanego przestrzenią ni czasem. Tym bardziej musiało się tu wyłonić zagadnienie wynagrodzenia za kredyt, czyli kwestia procentu. Znali ją dobrze Babilończycy, bo handel uniwersalny nie może się obejść bez tego.”

Dlaczego nas to interesuje? Dlatego, że są to dodatkowe dowody, do tych omawianych w moich artykułach, że system nazwany Babilonem Wielkim jest dziełem osób pochodzenia żydowskiego. Ten system został adoptowany przez chciwych chrześcijan, ale prym w nim wiodła i nadal wiedzie sekta żydowska.

No dobrze, ale czym jest papier na okaziciela? Otóż od tego babilońskiego wynalazku pochodzi pieniądz fiducjarny, czyli papierowy. Papier na okaziciela mógł wielokrotnie zmieniać właściciela aż ktoś postanowił go spieniężyć, co oznaczało otrzymanie za niego określonej ilości złota lub innego towaru. Na początku pieniądz papierowy miał pokrycie w złocie aż w końcu system został doprowadzony do takiego stanu, że pieniądz ten ma pokrycie w wierze ludzi, że coś za to dostaną. Dlatego nazywa się go pieniądzem fiducjarnym, bo fides z łaciny to wiara. Pieniądz stał się czynnikiem wiary. Mam nadzieję czytelniku, że zdajesz sobie sprawę, jak bardzo cenną informację ci przekazuję. System babiloński doprowadził do tego, że wiara w pieniądz jest bardziej powszechna niż w Boga.

Wiedząc o tym, słowa naszego Pana Jeszu nabierają jeszcze większej głębi, gdy czytamy:

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.”

Łukasza 16:13
Kiedy Pan to mówił przysłuchiwali mu się przedstawiciele pewnej sekty żydowskiej. Wiesz, jaka była ich reakcja?

"Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego."

Łukasza 16:14
Ta sekta żydowska, którą dziś nazywamy Babilonem Wielkim doprowadziła do śmierci proroków Bożych a także zabiła Mesjasza.

"Powiedział, więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca."

Łukasz 16:15
Po tym jak z niego drwili opowiedział im przypowieść o Łazarzu i bogaczu.

Tak, więc pieniądz zajął dziś miejsce Boga. Ludzie pokładają w pieniądzu nadzieję na bezpieczną przyszłość. Z tego powodu gromadzą go na „czarną godzinę”, czyli robią dokładnie to, co bogacz z przypowieści, który uznał, że ma już tyle, że nie musi się martwic o przyszłość.

Posłaniec Jan pisząc w księgę Objawienia o Wielkiej Nierządnicy, nawołuje:

„I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli”

Objawienie 18:4

No dobrze, ale jak mam obejść się bez pieniędzy? Raczej nie damy rady bez pieniędzy, doświadczamy tego każdego dnia, ale pan nasz podał pewien sposób, o którym warto pamiętać by, mimo wszystko ocalić swoje życie i dostąpić zbawienia:

„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.” 

Łukasza 16:9
____________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz