czwartek, 18 grudnia 2014

Czy Izrael jest narodem wybranym?


Był na pewno, ale nie za własne zasługi tylko z uwagi na Abrahama i złożoną mu obietnicę. W późniejszym czasie Izrael miał wyraźnie zapowiedziane błogosławieństwo pod warunkiem wierności swojemu Bogu. Gdy Pomazaniec Boży przyszedł na ziemię wyraźnie do przywódców żydowskich powiedział, że spełniają wolę szatana i nazwał go ich ojcem. Nie Bóg ani nie Abraham tylko diabeł jest ojcem przywódców żydowskich. Trudno o bardziej oczywisty dowód, że Żydzi opuścili służbę dla Stwórcy. Upieranie się, że Izrael (odnośnie dzisiejszego państwa) nadal jest narodem wybranym jest oderwane od rzeczywistości. 

Nie będę rozwodził się nad skomplikowaną argumentacją by udowodnić, że obecny naród żydowski, jako całość został odrzucony i że tylko, jako jednostki może być przy Bogu. Udowodnię to powołując się na słowa Chrystusa. To nasz Pan powiedział, że utracą swoją wyjątkową pozycję i ktoś inny zajmie ich miejsce, Wczoraj cytowałem przypowieść o właścicielu winnicy dziś wróćmy jeszcze do tej przypowieści. Mateusz relacjonuje:

"Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jeszu im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce."

Mateusza 21: 40-43

Mateusz relacjonuje nam że ktoś stwierdził:

"Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze."

A Pan to potwierdza słowami:

"Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce."

Pan nasz Jeszu wyraźnie stwierdza, że jeden naród straci przywilej a drugi go dostanie w ich miejsce. Oczywiście tym pierwszym odrzuconym narodem jest Izrael. Jeszcze ciekawiej to wydarzenie relacjonuje nam Łukasz gdyż podaje ciekawe szczegóły:

"Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym. Gdy to usłyszeli, zawołali: Nie, nigdy!"

Łukasza 21: 14-16
Z relacji Łukasza wynika, że Pomazaniec potwierdził, że tacy ludzie zostaną zastąpienie innymi, mówi, bowiem to samo, co słuchacze: „Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym.”

Jak na te słowa reagują Żydzi? Dokładnie tak samo jak dziś reagują, krzyczą: „Nie, nigdy!” Trudno się dziwić zbrodniarzom, że się usprawiedliwiają, ale co powiedzieć o tych, co ich wspierają, mimo że sami nie są częścią tego narodu? Albo dali się zwieść szatanowi albo są równie niegodziwi jak ci Żydzi z przypowieści. Komu wierzysz czytelniku? Żydom, którzy twierdzą, że nigdy nie utracą swoich przywilejów czy Synowi Bożemu, który zapowiedział, że tak się stanie? Kto twierdzi, że Izrael jest nadal narodem wybranym oskarża Chrystusa, że jest kłamcą!

Tak jak właściciel winnicy zawarł umowę z dzierżawcami tak też Bóg zawarł przymierze z Izraelem i nie Bóg złamał przymierze, lecz zrobili to Judejczycy. Cierpliwość Boga tak samo jak tego właściciela winnicy ma swoją granicę. Nie można bezkarnie szydzić sobie z Boga w końcu trzeba będzie ponieść karę za swoje zbrodnie. Żydzi zabili dziedzica, czyli Syna Bożego a ich miejsce zajął naród, który wydaje odpowiednie owoce. Nie mam na myśli chrześcijaństwa, które bardzo szybko upodobniło się do Żydów, ale mam na myśli prawdziwych sług pomazańcowych, którzy są przemieszani z kąkolem.

Skoro Bóg odrzucił Izrael to jak rozumieć słowa Pawła:

"I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba."

Rzymian 11:26
Paweł pisze: „i tak cały Izrael będzie zbawiony”. Inny przekład tłumaczy te słowa: „ i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael”. Czyli Paweł wcześniej podaje sposób, w jaki zostanie Izrael zbawiony. Trzeba, więc cofnąć się i sprawdzić, jaki to sposób? Paweł porównuje Izrael do szlachetnej oliwki, z której odcina się chore gałązki i w to miejsce wszczepia się gałązki z dzikiej oliwki, czyli poganie są wszczepiani w miejsce Judejczyków. Izrael w tym porównaniu to oliwka a więc Bóg nie zasadził nowego krzewu tylko leczy stary dokonując przeszczepu. Korzeń jest bez zmian tylko nowe gałęzie są inne. Zamiast żydowskich gałęzi są pogańskie i w ten sposób oliwka dzika wydaje plon oliwki szlachetnej a gałęzie, które nie chciały wydawać owoców zostały usunięte. Krzew, czyli Izrael pozostał, mimo że gałęzie są wszczepione z dziczki. W ten sposób Izrael, czyli krzew oliwki cały jest zdrowy (zbawiony), bo nowe pogańskie gałązki dostąpiły uszlachetnienia i teraz one są prawdziwym Izraelem.

Żydzi, który upierają się, że to oni są prawdziwi w oczach Boga a jednocześnie odrzucają Syna Bożego są sługami szatana. Łatwo mogą dostąpić przywrócenia do łask, ale muszą w tym celu wykazać skruchę i wiarę w syna Bożego Jeszu. 

"Wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana."

Objawienie 2:9
_____________________
krzysztof pomazańcowy

c.d. Synagoga szatana

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz