poniedziałek, 22 czerwca 2015

Prawidłowe tłumaczenie Pism Świętych


Bardzo często spotykam się z krytyką za to, że nie kopiuję dokładnie czyjegoś tłumaczenia tylko nieco zmieniam je. Z tego powodu przeważnie nie podaje wersji tłumaczenia, czyli czy to jest Biblia warszawska czy tysiąclecia. To nie wynika z mojego widzimisię ani z tego, że tak mi bardziej pasuje do założonych hipotez. Przeciwnie pod wpływem wychwycenia błędów tłumaczy upadają moje wcześniejsze założenia i pojawiają się zupełnie inne wnioski niż zakładałem zaczynając temat. Przyjmuję to, jako kierownictwo z góry. 

Dziś podam próbkę dokładnego tłumaczenia księgi Habakuka. Jeśli weźmiesz różne przekłady do ręki i je ze sobą porównasz to przekonasz się, że czasem tak bardzo się między sobą różnią jakby to były zupełnie inne teksty. Zobacz przykład z 1 rozdziału księgi Habakuka 4 werset:

Tak więc straciła Tora moc swoją - BT

Dlatego zamiera prawo - BW

Toteż prawo ogarnia drętwota - PNŚ


sprawiedliwego sądu już nie ma bezbożny bowiem gnębi uczciwego - BT

a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego – BW

i nigdy nie ukazuje się sprawiedliwość. Ponieważ niegodziwiec otacza prawego – PNŚ


dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu. – BT

i tak prawo bywa łamane. - BW

sprawiedliwość ukazuje się spaczona. - PNŚ

To nie jest przykład skrajnych różnic tylko typowych, czyli sens wydaje się być zbliżony, choć nie identyczny. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy ktoś na podstawie takich tłumaczeń stara się dochodzić do bardzo precyzyjnych wniosków argumentując, że dane słowo sugeruje coś. Tymczasem to nie jest słowo autentyczne tylko wstawione przez tłumacza. Budowanie wniosków na podstawie wersji tłumaczenia może być obarczone poważnym błędem logicznym. Każdy, kto chce samodzielnie badać Pisma powinien korzystać ze słowników i sprawdzać czy tłumaczenie, jakim dysponuje jest poprawne. Właśnie tak robię i dlatego często moje cytaty różnią się od tego, co masz w swoim przekładzie Biblii. 

Nie zawsze mam dość czasu by dokonać tłumaczenia całego wersetu. Bywa, że zmieniam tylko kluczowe słowo np. Żyd na Judejczyk albo imię Jezus na Jeszu a pozostały tekst kopiuję z jakiejś wersji Biblii. Nie jest to, więc w pełni moje tłumaczenie, ale też nie jest to tłumaczenie, z którego czerpię. Dlatego przeważnie nie podaję tłumacza ani wersji Biblii. W tym miejscy powraca problem posiadania takiego tłumaczenie, do którego można by było się przyznać i za które można by było wziąć pełną odpowiedzialność. Nie wiem tylko czy zdołam za swojego życia takie tłumaczenie zrobić. 

Na koniec podam ci skrajny przykład rozbieżności, jaka pojawia się u różnych tłumaczy. Żeby nie szukać daleko zaczerpnę go z księgi Habakuka.

Habakuka 2:4a

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego – BT

Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy – BW

Oto dusza jego się nadęła; nie była w nim prostolinijna - PNŚ

Sam widzisz, że to zupełnie inny tekst, wyrażający zupełnie inną treść i sens. Które tłumaczenie jest prawidłowe? Jest przecież różnica między zginąć a nie zaznać spokoju lub być nadętym. Wszystkie te tłumaczenia są błędne i tłumacze to wiedzą tylko nie informują o tym nikogo, ponieważ podtrzymują mit niezmienności tekstu Starego Testamentu. O to dowód, że tłumacze robią to świadomie. Wszyscy wiedzą że Septuaginta zawiera jeszcze inną wersje tego tekstu:

Jeśli się wycofał, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania – LXX PL Vocatio 

I wiedzą, że jest to wersja prawidłowa. Skąd? Cytat tego wersetu mają w swoich przekładach Nowego Testamentu.
Hebrajczyków 10:38

A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim - BT

a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania - BW

"Ale prawy mój będzie żył dzięki wierze", a "jeśli się wycofuje, moja dusza nie ma w nim upodobania" – PNŚ

Autor listu do Hebrajczyków uwiarygodnił tylko jedną wersję tego tekstu. Dlaczego katolicy (BT), protestanci (BW) i świadkowie Jehowy (PNŚ) w księdze Habakuka podają złą wersję? Ponieważ idą ręka w rękę z Babilonem Wielkim, Człowiekiem Pysznym. Żydzi, bowiem podają inną wersję księgi Habakuka a oni są z nimi a nie z prawdą. Są z Babilonem Wielkim a nie z Pomazańcem Panem naszym. Dlatego jest potrzeba by powstał dokładny przekład sług pomazańcowych.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz