piątek, 19 czerwca 2015

Proroctwo Habakuka o Babilonie Wielkim


Proroctwo Habakuka zostało zapowiedziane na czas odpowiedni dziś już wiemy, że na czas rozliczenia Wielkiej Nierządnicy sam zobacz, że Habakuk pisał o tym samym co Jan w Objawieniu. Oczywiście użyli innych słów i przykładów, ale sens jest identyczny i dotyczy tej samej grupy osób. U Habakuka jest to mężczyzna o niepohamowanych żądzach a w Objawieniu jest to Wielka Nierządnica.

„Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi: a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.” Habakuk 2:3

„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.” 2 Piotra 3:9

Tak jak przyjście ponowne Chrystusa niektórym osobą się dłuży tak też może ktoś odnieść wrażenie, że spełnienie się proroctw wypowiedzianych przez Habakuk spóźnia się. 

„Zaiste, bogactwo oszukuje; a człowiek pyszny nie zazna spokoju: traci rozsądek i spokój; gardziel szeroko rozwiera jak Szeol i jak śmierć nigdy nie jest nasycony; choć zebrał ludy wszystkie wokół siebie, wszystkie narody przy sobie połączył.” Habakuka 2:5

Wielka Nierządnica także ulega złudzeniu własnego bogactwa i sama siebie oszukuje.

„Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby” Objawienie 18:7

Bohaterowie obu opisów gromadzą przy sobie liczne narody. 

„Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami.” Objawienie 17:1

„I rzecze do mnie: ‘Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki’.” Objawienie 17:15

Podczas gdy człowiek pyszny zbiera wokół siebie liczne narody Wielka Nierządnica siedzi nad licznymi narodami. Sens jest identyczny choć wyrażony w nieco inny sposób. 

Puchar, wino i niemoralność.

„Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości.” Habakuka 2:15

Człowiek pyszny upija bliźniego by zobaczyć jego nagość a Wielka Nierządnica upija narody by uprawiać nierząd z ich przedstawicielami. 

„Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu”. Objawienie 17:2

„…miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.” Objawienie 17:4

„Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.” Objawienie 18:3

Upadek!

Dalej czytamy u Habakuka: 

„Nasyciłeś się hańbą, nie chwałą, upij się sam i pokaż swe nieobrzezanie; bo ciebie dosięgnie kielich [podany] przez prawicę Pańską, a wstyd pokryje całą twoją sławę. Spadnie na ciebie krzywda Libanu, rzeź zwierząt napełni cię strachem: z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju przeciwko miastu i jego mieszkańcom.” Habakuk 2:16,17

„Grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie! Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku!” Objawienie 18:5-7

Mamy takie same elementy: ten co upijał sam ma wypić z kielicha, będzie to odpłata za krew przelaną i stanie się to z woli Boga. 

„Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.” Objawienie 18:8

Wielka Nierządnica z Objawienia i Człowiek Pyszny z proroctw Habakuka to ta sama organizacja, ale prorok podaje nam kilka ciekawych szczegółów, które utwierdzają nas w tym, że prawidłowo rozpoznajemy, kim jest ta Nierządnica dzisiaj. Habakuk pokazuje, w jaki sposób doprowadza do ruiny i w jaki sposób upadnie. Dzięki Habakukowi możemy, więc poznać więcej szczegółów na temat zawartości kielicha, którym Nierządnica upija narody a to powinno skutecznie pomóc nam opuścić Babilon Wielki by nie mieć udziału w jego plagach.

Jeśli więc Bóg pozwoli to w następnym wpisie napiszę więcej o zawartości kielichów Wielkiej Nierządnicy.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz