sobota, 27 czerwca 2015

Dlaczego doświadczam cierpienia i trudu?


Poniżej przedstawiam dosłowne tłumaczenie księgi Habakuka 1:3. Słowa przedzielone skośnikiem to dopuszczalne różne tłumaczenia tego samego wyrazu. Przeważnie takich możliwości tłumaczeń jest więcej niż dwa, ale ograniczyłem się do dwóch by nie komplikować za bardzo tekstu. Czytając ten tekst pamiętaj, że nie tylko język hebrajski ma wiele możliwości przetłumaczenia danego słowa, ale teksty te były pisane jednym ciągiem bez robienia przerw między wyrazami. Umiejętność czytania wymagała dużej inteligencji i dlatego często powtarzam, że ludzie w dawnych czasach mieli dużo sprawniejszy umysł niż dziś. 

Tekst Habakuka 1:3 w dosłownym tłumaczeniu byłby zlepkiem takich miej więcej słów:

Dlaczego, widzieć, nieprawość, trudy, obserwować, zniszczenie, przemoc, przed/przeciw, akt/ustalenie, oskarżenie/walka, kontrowersja/konflikt, wnieść/zaliczkować.

Troszkę uporządkowując, ale nadal starając się pisać dosłownie wyjdzie taki tekst:

"Dlaczego widzę nieprawość trudy obserwuję zniszczenie przemoc przeciwko [mnie] ustalono oskarżenie konflikt zaliczkowano".

To samo zdanie można oddać w sposób bardziej zrozumiały, ale już nie dosłowny, choć zgodny z treścią i sensem:

"Dlaczego doświadczam cierpienia i trudu? Dlaczego mam patrzeć na zniszczenie i przemoc? Przeciwko mnie spreparowano oskarżenie, konflikt za zapłatę."

Septuaginta bardzo podobnie przetłumaczyła ten tekst, ale rozbudowała go jeszcze bardziej:

„Dlaczego każesz mi poznać, czym jest cierpienie i trud, i chcesz, bym patrzył na te udręki i bezbożność? Sąd stanął przeciw mnie, bo tam sędzia bierze łapówki.”

W porównaniu z Septuagintą to moje tłumaczenie jest prawie dosłowne nawet w wersji rozszerzonej. Zobacz jednak jak dalece odbiegają od tych tłumaczeń inne polskie przekłady:

„Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie.” BT

„Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada?” BW

"Czemuż to ukazujesz mi krzywdę i patrzysz na niedolę? I dlaczego jest przede mną złupienie oraz przemoc i dochodzi do kłótni, i toczy się spór?" PNŚ

Biblia tysiąclecia sugeruje obojętność Boga w obliczu zła. Takiej myśli nie ma w księdze Habakuka a ma ta myśl charakter oskarżycielski wobec Stwórcy. Jest zgodna z duchem dzisiejszych czasów, gdy padają oskarżycielskie pytania w rodzaju: Gdzie był Bóg w czasie drugiej wojny światowej? Księga Habakuka zajmuje się właśnie tego typu pytaniami, lecz zadaje je z większym szacunkiem. Habakuk zadaje pytania bez sugerowania czegokolwiek, co mogłoby być uznane za dwuznaczne lub oskarżycielskie. Problem w tym, że tłumacze jak zechcą to i tak swojej wersji tłumaczenia taki charakter nadadzą czego dowodem jest biblia Tysiąclecia. 

Prorok Habakuk pyta: jak długo jeszcze i dlaczego muszę doświadczyć zła? W żadnym jednak momencie nie sugeruje Bożej obojętności ani tym bardziej nie oskarża Stwórcy. On po prostu nie rozumie zaistniałej sytuacji lub rozumie ją ale chce w ten sposób pomóc innym zrozumieć. Dziś dzięki posiadaniu innych ksiąg w tym Nowego Testamentu mamy większą wiedzę i możemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie:

„Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.” 2 Piotra 3:9

Na drugie pytanie także odpowiada Piotr w swoim liście:

"Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Pomazańca, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.” 2 Piotra 4:12,13

Oczywiście może się nam wydawać, że to, co nas spotyka jest straszne, ale Paweł zapewnia nas:

„Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.” Rzymian 8:18

Habakuk myślał tak samo skoro mimo problemów i doświadczania cierpień oświadczył:

„Ja mimo to w JHWH będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu (Jeszu). JHWH Pan - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.” Habakuka 3:18,19
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz