wtorek, 16 czerwca 2015

Gdzie są umarli?


Pismo święte odpowiada bardzo precyzyjnie:

"Bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał rozkładu." Psalm 16:10

Pismo Święte mówi wyraźnie, że dusza po śmierci jest w szeolu. Psalm ten jest proroczą zapowiedzią zmartwychwstania Syna Bożego, Jeszu. Mówi o szeolu i o rozkładzie. Brakuje zdecydowanego stwierdzenia, że szeol to rozkład choć brakuje też w tym miejscu zdecydowanego rozróżnienia rozkładu od szeolu. Z wersetu tego jednak domyślamy się, że szeol jest dla duszy a rozkład w domyśle dla ciała, rozkład, bowiem może dotyczyć tylko ciała i polega na jego degradacji. Ciało Chrystusa nie doznało rozkładu. Piotr tłumacząc psalm 16 odnosi go do zmartwychwstania Pomazańca a Łukasz hebrajskie słowo szeol zastępuje greckim hades.

„Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie (gr. mnema), który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Pomazańca, że ani nie pozostanie w hadesie, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.” Dzieje 2:29-31

Stwierdzenie, że grób „znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy” wyraźnie odnosi się do tego, co cielesne, czyli grobu (gr. mnema), w którym znajduje się ciało. Nigdzie nie czytamy, że szeol lub hades znajduje się u nas. Łukasz, jako grób używa słowa mnema a nie hades lub szeol. To potwierdza, że w hebrajskim szeolu i greckim hadesie znajduje się dusza a w grobie (mnema) znajduje się ciało. 

Dokładnie tak samo Psalm ten tłumaczył Paweł.

„Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych przodków, i doznał rozkładu. Lecz nie doznał rozkładu Ten, którego Bóg wskrzesił.” Dzieje 13:36,37

Przy okazji widzimy wyraźnie, że śmierć jest nazywana snem. Także psalm 49 wiąże duszę z szeolem.

"Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mnie zabierze." Psalm 49:16

Psalmista deklaruje wiarę w zmartwychwstanie. Werset ten wyraźnie pokazuje, że dopóki nie nastąpi zmartwychwstanie to dusza nasza jest w hebrajskim szeolu, czyli greckim hadesie. Na pytanie gdzie są umarli Pismo Święte odpowiada: dusze są w szeolu a ciała w grobach.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz