środa, 24 czerwca 2015

Ważne widzenie proroka Habakuka.


Jeśli na bieżąco śledzisz moje blogi to z pewnością zauważysz, że ostatnio więcej piszę o księdze Habakuka i zawartych w niej proroctwach. Wcześniej tego nie robiłem. Podobnie było wcześniej z innymi księgami Starego Testamentu a także z księga Objawienia. Dopóki nie posiadałem zrozumienia Apokalipsy to jej unikałem. Unikałem pisania na jej temat a nawet odpowiadania na pytania. Nadal nie rozumiem wszystkiego, co w niej się znajduje. Nie jestem wszechwiedzący przeciwnie uważam, że ciągle wiem mało. Ponieważ nie staram się tłumaczyć proroctw na siłę tylko, dlatego że ktoś mnie o coś spytał, więc unikam wpadania w błędne teorie. Czekam aż dostanę zrozumienie. Inaczej tego nie można nazwać jak dar zrozumienia. 

Tak właśnie stało się teraz z księgą Habakuka. Nie usiadłem do analizy tej księgi z myślą, że muszę ją zrozumieć, nie było w tym planowanego działania. Analizowałem zupełnie inny temat. Szukałem wersetów biblijnych, w których pojawia się słowo Szeol i jeden z nich znajdował się w księdze Habakuka 2:5. Zaciekawił mnie i sprawdziłem, co pisze w całym tym rozdziale. Olśnienie było natychmiastowe. Pomyślałem przecież to jest to samo, co w Objawieniu na temat Babilonu Wielkiego. Czytałem od razu ze zrozumieniem. Dlatego twierdzę, że to Duch Święty mnie pchnął na księgę Habakuk. Ja sam nie byłbym wstanie jej zrozumieć tak samo jak nie potrafią tego tysiące teologów chrześcijańskich. 


Ktoś w tym momencie może mnie oskarżyć o zarozumialstwo, bo twierdzę, że moje zrozumienie jest darem Ducha Świętego. Faktycznie zarozumialstwem byłoby twierdzić, że sam do tego doszedłem, że jest to wynik mojej ciężkiej pracy. Nie dość, że byłoby to zarozumialstwo to jeszcze kłamstwo (1 Koryntian 4:7). 

Proroctwo Habakuka jest bardzo ważne dla nas żyjących dziś, że tak jest możemy się przekonać już z samego wstępy, z pierwszych słów tej księgi. Ona sama nas o tym zapewnia.

Proroctwo Habakuk w dosłownym tłumaczeniu zaczyna się słowami:

„Ciężar jaki widział Habakuk prorok” Habakuka 1:1

Większość tłumaczy nie przyłożyła się do tego zdania. Prawdopodobnie uznali je za mało istotne. Zobacz jak je przetłumaczyli:

„Widzenie wieszcze, które miał prorok Habakuk.” BT

„Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu.” BW

„Wypowiedź proroka Habakuka - to, co oglądał w wizji.” PNŚ

Zwróć uwagę na pierwsze słowo: „widzenie” (BT), „wyrocznia” (BW), „wypowiedź” (PNŚ). Porównaj to z wersją Biblii Gdańskiej.

„Brzemię, które widział prorok Abakuk.” BG

Najlepszym tłumaczeniem w tym przypadku okazał się przekład Biblii Gdańskiej. Jednak biorąc pod uwagę całą treść księgi Habakuka możemy dojść do wniosku, że nie tyle chodzi o ciężary, które prorok przepowiadał w widzeniu, ale raczej jego widzenia były w swojej i istocie ciężkie, czyli bardzo ważne. Użyte w tym miejscu słowo hebrajskie czyta się prawdopodobnie, jako massa. Polskim słowem zbliżonym nie tylko sensem, ale także brzmieniem jest masa. Dlatego bardziej poprawne wydaje się tłumaczenie „ciężkie” w sensie „masywne widzenie”. Z tego powodu proponuję tłumaczenie w formie bardziej poprawnej stylistycznie: „Ważne widzenie proroka Habakuka”. Sprzyja takiemu tłumaczeniu jedna z definicji słownikowych tego hebrajskiego słowa, która obok „ciężaru” dopuszcza „coś podnoszącego na duchu” (źródło). 

Analiza treści tych proroctw potwierdza, że są one bardzo ważne i podnoszą na duchu. Zapowiadają, bowiem kres zła. Poruszają temat sprawiedliwości Bożej i sensu życia w wierności Bogu. Jednak, mimo że prorok i jego księgą są powszechnie uznawane za natchnioną część Pism Świętych to jednak sam prorok jest zaliczany do pomniejszych a jego proroctwa są niezrozumiałe. Tymczasem, jeśli pojmiemy jak ważne są to proroctwa to nasze nastawienie do tej księgi się zmieni na bardziej entuzjastyczne. Dlatego postanowiłem dokładniej przyjrzeć się proroctwom zapisanym w księdze Habakuka i podzielić się tym, co w nich się znajduje.
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz