wtorek, 9 czerwca 2015

Przykazanie z gwarancją nagrody.


„Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.” Efezjan 6:2,3

Co to znaczy przykazanie z obietnicą? Otóż Bóg obiecał, że jeśli będziesz szanował swoich rodziców to będziesz żył długo na ziemi, którą kiedyś dostaniesz.

„Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” Wyjścia 20:12

Pierwsza relacja była bardziej ogólna podczas gdy druga bardzie teraźniejsza.

„Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.” Prawa 5:16

Ci daje”, czyli teraz. Posłaniec Paweł przypomina to przykazanie zwracając uwagę na szczegół, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, czyli wyjątkowe przykazanie. Bóg dając to przykazanie zobowiązał się do „wypłacenia” nagrody. Jeśli będziesz szanował rodziców to będziesz długo żył na ziemi, którą dostaniesz. Najwidoczniej Stwórcy bardzo zależy na tym by ludzie troszczyli się o rodziców, czyli ludzi starych i często już niedołężnych.

Paweł podkreśla tą obietnicę i z pewnością nie ma na myśli ziemi, którą Jeszu syn Nuna rozdzielił między dwunastoma plemionami Izraela. Przypominając to przykazanie wskazuje na długowieczność w przyszłej ziemi. W ten sposób jego wypowiedź współgra z obietnicą daną przez Syna Bożego Jeszu.

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.” Mateusza 5:5

Jeszcze raz ziemia ma stać się własnością wybranych. Tym razem nie będzie to określony naród, ale określona cecha osobowości. Ludzie skromni, troszczący się o innych dostaną długie życie na wolnej ziemi.

Jest to obietnica często powtarzana w pismach Świętych. Po księdze Wyjścia i Prawa czytamy o tym w księdze Jeszuego syna Syracha:

"Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce." Syracha 3:3-6

Młodym ludziom będzie łatwiej troszczyć się o swoich rodziców, gdy uwierzą że nie jest to trud daremny. W zamian za wysiłek a czasem nawet doczesne wyrzeczenia dostąpią nagrody niezwykłej. Długiego życia na własnej ziemi. Starsi ludzie często są lekceważeni zwłaszcza, gdy mają jakąś formę demencji.

„Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.” Syracha 3:12-14

Księga Syracha to chyba jedyne miejsce w Pismach Świętych gdzie wspomina się problem starczej demencji a także problem w okazywaniu szacunku przy tej chorobie. Nawet gdyby „rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim”. Gdy analizujemy takie rady widzimy jak wielka mądrość i jak dużo miłości jest w Pismach Świętych. Syn Syracha zapewnia nas że „miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie”. To współgra z zapewnieniem Jakuba:

"Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem." Jakuba 2:13

Miłosierdzie góruje nad sądem” to jest reguła mająca potwierdzenie także w miłosierdziu okazanemu rodzicom w dniu ich starości. W księdze Syracha ta sama myśl jest wyrażona słowami: „w miejsce grzechów zamieszka u ciebie”. To znaczy, że miłosierdzie okazane innym w tym także własnym rodzicom wymazuje nasze grzechy. Każdy, kto wie jak wielkiego wysiłku potrzeba by dostąpić wybawienia doceni wartość miłosierdzia i danej nam obietnicy życia wiecznego w zamian za opiekę nad rodzicami.

"Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli." Łukasza 13:24

Trzeba być wyjątkowo głupim lub wyjątkowo złym człowiekiem by szukać lepszego życia kosztem własnych rodziców. Pamiętaj że człowiek stary był już w Twoim miejscu ponieważ był kiedyś tak jak ty młody. Choć bywa lekceważony to posiada większą wiedzę niż młodzi. Pamiętaj też, że Ty będziesz kiedyś w miejscu swoich stary rodziców. Traktuj ich dziś tak jak sam byś chciał być traktowany w przyszłości.
______________________
krzysztof sługa pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz