piątek, 12 czerwca 2015

"Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto" - twierdzi Bóg.


„Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia JHWH Wszechwładcy.” Aggeusza 2:8

Złoto i srebro należy do Boga gdyż on je stworzył.

„Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.” Psalm 24:1

Dlatego Bóg ma prawo oczekiwać, że tym złotem i srebrem będziemy mu służyć. Taka myśl właśnie jest w proroctwie Aggeusza gdyż Bóg zapowiada, że ściągnie złoto i srebro dla chwały swojej przyszłej świątyni. 

„Bo tak mówi JHWH Wszechwładca: Jeszcze raz, jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi JHWH Wszechwładca. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia JHWH Wszechwładcy.” Aggeusza 2:6-8

W proroctwie tym nie chodziło o drugą świątynię, ale o czasy znacznie dalsze. O tej przyszłej chwale świątyni mówi także księga Objawienia a w liście do Hebrajczyków znajdujemy cytat z Aggeusza, który także każe spodziewać się przyszłych wydarzeń i nie odnosi tego do świątyni z czasów Chrystusa.

„Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.” Hebrajczyków 12:26-29

Pisze o tych wydarzeniach także Piotr:

„Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.” 2 Piotra 3:10-13

Jan w księdze Objawienia pisze o tym czasie:

„I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: ‘Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły’. I rzekł Zasiadający na tronie: ‘Oto czynię wszystko nowe’. I mówi: ‘Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe’. ” Objawienie 21:1-5

W ten sposób spełni się ta część proroctwa z Aggeusza, która zapowiadała potrząśnięcie narodami: „Jeszcze raz, jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi JHWH Wszechwładca.” (Aggeusza 2:6,7)

Objawienie dalej relacjonuje, co nastąpi:

„I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów.” Objawienie 21:24-26

Bóg nie wymaga od nas zbyt wiele skoro chce byśmy oddawali mu część tym, co sam nam dał. Skoro do Boga należy srebro i złoto to ma prawo oczekiwać, że będziemy mu nim składać cześć. Niestety istnieje na ziemi organizacja wywodząca się z czasów niewoli babilońskiej a w księdze Objawienia nazywana „Babilonem Wielkim” i „Wielką Nierządnicą”. Organizacja ta uważa, że wszystkie złoto i srebro na ziemi jest jej własnością i że ma prawo wszelkimi sposobami nam je odebrać. Ale o tym napiszę następnym razem jeśli Bóg pozwoli.
___________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz: