czwartek, 25 czerwca 2015

Jak długo mój Panie, jak długo?


"Aż dokąd JHWH lamentował nie_dostrzegasz słyszeć płakać przed przemoc brak nie_dostrzegasz zbawiać" Habakuka 1:2

Z takich właśnie słów tłumacz musi przełożyć słowa proroka na zrozumiały język polski. Podaję źródło z którego korzystałem do porównania: http://biblehub.com/interlinear/habakkuk/1.htm Nie tłumaczyłem z angielskiego tylko każde słowo po kolei sprawdziłem co znaczy.

Jak przełożyli to polscy tłumacze?
Dokądże, Panie [Aż dokąd JHWH], wzywać Cię będę [lamentował] - a Ty nie wysłuchujesz [nie_dostrzegasz słyszeć]? Wołać będę ku Tobie [płakać przed]: Krzywda [przemoc]! - a Ty nie [brak nie_dostrzegasz] pomagasz [zbawiać]?

Z tego powstaje taki zgrabny tekst:


"Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda! - a Ty nie pomagasz?" Habakuk 1:2 BT

"Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał: Pomocy! a Ty nie wybawisz?" BW

"Jak długo, Jehowo, mam wzywać pomocy, a ty nie wysłuchujesz? Jak długo będę wołać do ciebie o wsparcie wobec przemocy, a ty nie wybawiasz?" PNŚ

Świadkowie Jehowy tym razem najbardziej się rozwinęli i wyszła im najdłuższa wersja. Jednak najciekawsza jest chyba Biblia Gdańska. Jej tłumaczenie wydaje się być najdokładniejsze, gdy stwierdza: „przed gwałtem krzyczeć będę” a nie przez Bogiem lub do Boga, jak sugerują inne przekłady.

„Dokądże wołać będę, o Panie! a nie wysłuchasz? Dokądże do ciebie przed gwałtem krzyczeć będę, a nie wybawisz?” BG

Bez wątpienia tłumaczenie takich tekstów jest trudne i każdy tłumacz ma pokusę by coś zaczerpnąć z poprzedniego tłumaczenia tylko oddać to innymi słowami lub w innym szyku. Ja jednak ich droga nie podążę. Moja propozycja tłumaczenia jest nieco inna. Nie dostrzegam w słowach Habakuka pretensji tylko szczere zaniepokojenie i prośbę o zrozumienie. Dlatego proponuję takie tłumaczenie:

"Jak długo JHWH [Aż dokąd JHWH], mam lamentować [lamentował] bez oznak wysłuchania [nie_dostrzegasz słyszeć], zawodzić w obliczu [płakać przed] krzywdy [przemoc] bez oznak  [brak nie_dostrzegasz]  pomocy [zbawiać]?"

Z tego wychodzi tekst:
"Jak długo JHWH, mam lamentować bez oznak wysłuchania, zawodzić w obliczu krzywdy bez oznak pomocy?"

Powyższy tekst jest prawie dosłowny, ale w parafrazie mógłby brzmieć bez straty, na jakości tak:

"Jak długo mój Panie mam zanosić do Ciebie błagania bez oznak wysłuchania, narzekać z powodu krzywdy i nie widzieć ratunku?"

Habakuk ufa Bogu, ale ponieważ nie widzi by Stwórca za jego życia robił coś by zakończyć rządy zła, więc pyta jak długo to jeszcze potrwa? Prorok nie ma do Boga pretensji on zwyczajnie pyta, kiedy będzie koniec i dostaje odpowiedź pocieszającą, ale jednocześnie wynika z niej, że to stanie się w odpowiednim czasie.

„Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.” Habakuka 2:3 BT

Habakuk wie, że może ufać w obietnice Boże dlatego na koniec swojej księgi pisze:

„Ja mimo to w JHWH będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu (Jeszu). JHWH Pan - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny.” Habakuka 3:18,19


Czyli prorok zapewnia i daje nam przykład jednocześnie, że choćby przyszło długo czekać to on jest pewny, że Bóg go wywyższy i da zbawienie. Habakuk jest wspaniałym przykładem, że choćbyśmy za swojego życia nie widzieli oznak zbawienia a może nawet przeciwnie widzieli coraz gorszą sytuację to i tak powinniśmy ufać Bogu, że ostatecznie nas zbawi i wywyższy do chwały. 
__________________
krzysztof pomazańcowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz